Kategorier

Arkiv

DNA kan komma att avslöja vargens hemligheter

Kaj Granlund

I en intervju med Kaj Granlund framkommer att han under de senaste fem åren har DNA-testat 44 finska vargar, 19 sibiriska vargar, 2 ryska vargar samt 10 ryska gränshundar. Testerna har bestått av

En populationsanalys som baserat sig på 7000 så kallade SNP markörer (Single Nucleotide Polymorfism), dvs positionsbestämda variationer i arvsmassan som […]