Kategorier

Arkiv

Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

 

SPSF001

 

 

 

För tre veckor sedan tillsändes Mike Winnerstig (ordinarie ledamot, styrelseordförande och presstalesman i SPSF) ett öppet brev med en fråga angående ”god föreningssed”. Frågan var ställd så att den enkelt och klarläggande kunde besvaras med ett ja eller ett nej. Tyvärr är frågan ännu obesvarad!

Vad säger då Föreningsdoktorn, Christer Leopold, om god föreningssed?

Frågan gällde eventuellt jäv i Dalarnas Pistolskyttekrets. Samma fråga framställdes till Föreningsdoktorn 25 mars 2015.
… Läs mer

Av svaret framgår att det är en uppenbar jävsituation som förelegat i Dalarnas Pistolskyttekrets under en följd av år. Detta har framförts vid ett flertal tillfällen till såväl förbundsstyrelsen som till kretsstyrelsen. Trots detta kvarstår detta missförhållande. Pistolskytteförbundets Överklagandenämnd (ÖKN) framför att det inte strider mot föreningens stadgar…  förvisso inte,  men är det god föreningssed?

Den krassa verkligheten återupprepar sig.

Inför Dalakretsens årsstämma 28 mars 2021 har kretsens valberedning under ledning av Per-Erik Holmberg föreslagit omval av kretsordföranden Lena Sjögren. Han gör således återigen  ”sin plikt” och föreslår sin egen sambo.

 

Vad jag nu har lärt mig av detta:

Pistolskytte accepteras av de flesta som en idrottsgren. All idrott brukar vara förknippat med Riksidrottsförbundet men Svenska Pistolskytteförbundet utgör ett undantag. Anledningen till detta framstår allt klarare.

Genom att stå utanför Riksidrottsförbundet kan SPSF bedriva sin ”diktatoriska” verksamhet utan inblandning. Den som har kritik emot någonting inom SPSF:s verksamhet hänvisas till Svenska Pistolskytteförbundets Överklagandenämnd vars beslut inte kan överklagas. Demokrati?

Så länge som SPSF erhåller skattepengar via Försvarsmakten kan SPSF bedriva sin verksamhet utan att ifrågasättas.

Trots att Lena Sjögren ljugit inför hela förbundsstyrelsen om att hon blivit uppringd av polisen angående ett föreningsintyg så valde förbundsstyrelsen, inklusive Mike Winnerstig, att ta till sig Lena Sjögrens redogörelse. Detta gjordes utan att ta reda på fakta i saken eller inhämta ytterligare information om den kritik som framförts. Klandervärt!

Lena Sjögrens lögn är nu avslöjad. Förbundsstyrelsen är införstådd med att fel har begåtts men ingenting har gjorts för att normalisera situationen.

Att detta ärende blev möjligt  är en följd av att Svenska Pistolskytteförbundet inte tillhör Riksidrottsförbundet. Det är min bestämda uppfattning.

Ge oss nu alla ett svar på frågan:
- Är det förenligt med ”god föreningssed” att en pistolskyttekrets med nästan 800 medlemmar har en sammankallande (ordförande) i valberedningen som är gift/sambo med ordföranden i pistolskyttekretsen?

 

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

 

Comments are closed.