Kategorier

Arkiv

Diktaturen i Pistolskytteförbundet

Lena 15SPSF (2)

Förbundsstyrelseledamoten Lena Sjögren ljuger värre än värst men får ändå medhåll av Dalakretsens styrelse i vilken hon är ordförande. 

 

 

I ett Yttrande till Pistolskytteförbundets Överklagandenämnd (ÖKN) 2014-03-31 skriver Dalakretsens styrelse, citat:

 

Upprinnelsen
Personal vid falupolisen ringde kretsordförande Lena Sjögren i augusti 2013 angående ett föreningsintyg (uppgiften kan på begäran verifieras). Denne ville ha besked om föreningen ”Dalaskyttar” verkligen var ansluten till Svenska Pistolskytteförbundet.

 

 

Anmärkning: Av vilken anledning skulle Falupolisen ha intresse av att få veta om föreningen ”Dalaskyttar” var anslutna till Pistolskytteförbundet eller inte??? Dalaskyttar var då en helt nybildad förening som aldrig hade utfärdat något föreningsintyg som inlämnats till Polisen. Föreningen var sannolikt helt okänd för Polisen. En uppdiktad ”sanning” av Lena Sjögren.

 

Yttrandet är undertecknat av följande förtroendevalda i styrelsen för Dalarnas Pistolskyttekrets:
Lena Sjögren, ordförande
Björn Ivarsson, vice ordförande
Stefan Siitari, sekreterare
Erik G. Forsberg, kassör
Mats Dahlstedt, vice sekreterare
Per Höjer, ledamot
Jari Lassila, suppleant
Camilla Siitari, suppleant

Eftersom de intygat detta telefonsamtal från Falupolisen som om det ägt rum så måste samtliga ha tagit del av samtalet. Antingen genom att Falupolisen råkade ringa just precis när samtliga var församlade och alla kunde lyssna till samtalet via högtalare eller genom att Lena Sjögren spelat in samtalet och sedan spelat upp inspelningen för de personer som satt sitt namn under detta gemensamma yttrande.

Om de inte har tagit del av detta påstådda telefonsamtal ifrån polisen, men ändå satt sitt namn under denna skrivelse till SPSF:s ÖKN, så har de alla gjort sig skyldiga till osant intygande (se Brottsbalken).

 

Nu är det tyvärr värre än så.

I Yttrandet till ÖKN uppges också, citat:

Såväl Anders Khemi som Nils-Anders Ekberg har tillfrågats från och med november 2013 om råd samt tolkning av gällande regler då kretsstyrelsen ville vara säkra på att hantera detta ärende korrekt eftersom ärenden av denna typ inte hör till vanligheterna.

Anders KhemiNils-Anders Ekberg
Anders Khemi                Nils-Anders Ekberg (foton SPSF:s hemsida)

Förbundsstyrelsens nuvarande vice ordförande och Pistolskytteförbundets Generalsekreterare har således under alla år känt till och varit involverade i detta ärende utan att ta minsta hänsyn till Svenska Pistolskytteförbundets policy för jämställdhet och likabehandling som antogs av Förbundsmötet den 1/6 2008. Båda tiger och samtycker till det som Dalakretsens styrelse fört fram utan att ifrågasätta någonting alls.

 

Nu är det tyvärr faktiskt mycket värre än så.

Vid Dalakretsens årsmöte 11 mars 2014 upplästes en skrivelse av kretsstyrelsens ordförande Lena Sjögren där hon återigen framför en lögn och påstår att hon blivit uppringd av Polismyndigheten i Falun. Hon uppgav vidare att ärendet låg för behandling hos ÖKN och inte fick diskuteras vid årsmötet.

Lena Sjögren punkterade hela årsmötet!

Var det hennes eget påhitt eller var det en åtgärd som hon framarbetat tillsammans med Anders Khemi och Nils-Anders Ekberg?

 

Ingen från Polisen i Falun hade ringt till Dalakretsens ordförande Lena Sjögren.

Ansvarig chef vid Falupolisen, Erik Gatu, tillsändes det aktuella föreningsintyget med bilaga via mail enligt överenskommelse.
… Lyssna till samtalet

Lite senare under dagen återkom han med beskedet att ingen från Polismyndigheten kontaktat styrelsen för Dalarnas Pistolskyttekrets.
… Lyssna till samtalet

 

 

Begäran om ett extra årsmöte enligt stadgarna för krets, § 7.

Leksands PK vände sig till Dalakretsens revisorer med en begäran om att revisorerna skall kalla till ett extra årsmöte med kopia till kretsens alla föreningar, ordföranden för årsmötet och Pistolskytteförbundet (Förbundets Överklagandenämnd).

Ordföranden vid det ordinarie årsmötet vilseleddes även han av Lena Sjögrens oväntade utspel som punkterade årsmötet. Han framförde också frågan till revisorerna varför de inte undersökt med Polisen om det var sant att Polisen kontaktat Lena Sjögren.

Revisorerna vägrade tillmötesgå vår begäran om att kalla till ett extra årsmöte.

Den stöddige revisorn Roland Persson framförde i ett mail rena dumheterna. Detta gjorde han klockan 20:19 lördagskvällen  den 17 maj 2014.

Anders Khemi fortsatte på motsvarande sätt samma kväll klockan 21:55. Nu fastställer Anders Khemi att ”detta har övergått till en personlig hatkampanj”… Ett osedvanligt dåligt genomtänkt uttalande.

… Läs inläggen från Roland Persson och Anders Khemi m.m.

 

Vår begäran om ett extra årsmöte avslogs.

I ett telefonsamtal avslöjade Förbundets styrelseordförande att Lena Sjögren hade redogjort inför förbundsstyrelsen en helt annan version än den som vi framfört. Och naturligtvis godtogs Lena Sjögrens version reservationslöst av förbundsstyrelsen utan att Leksands PK getts möjlighet att få ta del av den versionen eller komma med ett bemötande.

Samtidigt bortsåg förbundsstyrelsen ifrån klarlägganden som framlyfts i ärendet och som erhållits från Polismyndigheten i Falun.

Svenska Pistolskytteförbundet visade här sitt rätta ansikte.

Diktaturen i Svenska Pistolskytteförbundet är ett faktum!

 

Harry Fredriksson
Ansvarig utgivare

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.