Kategorier

Arkiv

Evigt tjat om älgskador

Betesskada

De stora skogsföretagen totalavverkar sina arealer och återplanterar med cirka 2 000 plantor per hektar. De utgår ifrån att alla plantor skall få växa i fred och i snabb takt för att möjliggöra tidig avverkning. Så fort en planta skadats av älg skriker de i högan sky – älgen måste bort!

 

De stora skogsföretagen vill ha snabbväxande tallskog med långt mellan årsringarna och ringa värde den dag träden skall avverkas.

Skogsbonden avverkar på ett annat sätt. Han låter lämpliga fröträd få stå kvar och återplanteringen görs med frön som har sitt ursprung på samma mark. Skogsbonden får uppskattningsvis 10 000 plantor per hektar.
Frösådd

Tallarna får växa tätt och i långsam takt. Det blir tätt mellan årsringarna. Här finns inga älgskador!

Skogsbonden kan ”offra” 8 000 plantor per hektar och ändå ha kvar möjlighet att avverka 2 000 träd per hektar. Skogen har ett högt värde när den dagen kommer.

Skogsbonden vårdar sin skog och skogens djur. Arbetssättet ger också ett högre resultat på den jaktliga delen av näringen.

De stora skogsföretagen saknar bondförnuft.

 

Harry Fredriksson
Ansvarig utgivare

Comments are closed.