Kategorier

Arkiv

Folkaktionen närvarande på Naturvårdsverkets möte

Skärmklipp2Skärmklipp

Efter workshop på Naturvårdsverket 2017-12-05 om att stärka bevarandet av traditionell kunskap om Sveriges biologiska mångfald. Att säkerställa artiklarna 8j och 10c kommer att möta genomförandehinder i dagsläget och framåt i tid på grund av att svensk landsbygd tillåts att avfolkas och många traditionella nyttjandeformer trängs tillbaka. En väsentlig problemfaktor är det faktum att riksdagen beslutat att vargen åter ska etableras i Sverige.
… Läs mer

Folkaktionens kompletterande skrivelse till Naturvårdsverket
… Läs mer

Comments are closed.