Kategorier

Arkiv

Fulspel i Jägarnas Riksförbund m.m.

Anders Lindström fotoSolveig Umeå

I Jakt & Jägare kunde man 2021-06-11 läsa en artikel med rubriken Vi deltar inte i något fulspel.

Anders Lindström, valberedningens ordförande, är en stor skämtare som inte kan eller får tas på allvar.

 

 

”Familjeföretaget JRF”
Conny Sandström, Solveig Larsson, Henrik Tågmark, Per Wanström och Anders Lindström.

 

Jag minns hur det gick till när jag själv satt med i valberedningen för JRF. Här är första presentationen av Solveig Larsson som kandidat till att bli ny ordförande för JRF:
Anders Lindström 080122

Anders Lindström såg aldrig till att vi fick träffa henne (fulspel!) . Tomma ord utan handling.
Det är ett påtagligt bevis för att valberedningen är underställd förbundsstyrelsen.

Förbundsordföranden Conny Sandström hade redan 2005 gett Bernt Lindqvist sparken som förbundets jurist. Anledningen till detta var att Bernt vägrade ställa sig bakom förslaget till ny älgjaktsförvaltning. Det är den förvaltningen som sedan antogs och som nu kraftfullt kritiseras.
(Solveig Larsson som ”expert”  uppgav i sitt yttrande till Maria Norrfalks utredning att den bör innefatta allt vilt!?)

(Anmärkning: Bernt Lindqvist blev medlem i JRF redan 1941 och kallas ofta för ”Mr Jägarnas Riksförbund”. Lite av Bernts meriter.)

2007 handplockades Per Wanström av Conny Sandström till ny generalsekreterare för JRF.

Conny Sandström och valberedningens ordförande Anders Lindström fortsatte sina gemensamma krafter för att få in en av Conny Sandströms bekanta till att bli ny ordförande för JRF.
Anders Lindström 080315

Under Conny Sandströms sista år som ordförande frångick han allt som har med god föreningssed att göra. Helt på egen hand undertecknade han ett dokument 2009-04-02 vars syfte var att förbättra vargens genetik och öka antalet vargar i Sverige. Detta gör han utan att först få det förankrat hos den egna förbundsstyrelsen eller hos de egna distrikten. ”Varg-Conny” ansåg sig vara fullkomlig och tog detta beslut helt på egen hand.

Förbundsstämman 2009 i Dalarna närmade sig i rask takt.

Anders Lindström skötte hela arbetet i valberedningen på egen hand eller i nära samarbete med förbundsstyrelsen. Jag själv och övriga ledamöter i valberedningen förbisågs (fulspel!) och tvingades agera som marionetter. Av det skälet skickade undertecknad ett mail till Anders Lindström m.fl. :
Mail till Anders Lindström m.fl.

 

Arbetet i valberedningen var klart när Conny Sandström gjorde sitt svekfulla schackdrag. Jag ansåg mig föranledd att reservera mig i valberedningsbeslut.

RESERVATION I VALBEREDNINGSBESLUT daterades 2009-06-06 och innehöll följande frågor till följd av skrivelsen som undertecknats av Conny Sandström:

Kan ”en enad förbundsstyrelse” tillåtas komma med påståendet att man lyssnat till medlemmarnas önskemål utan att så har gjorts?

Kan ”en enad förbundsstyrelse” tillåtas göra en kursändring för ett helt förbund utan att dessförinnan ha inhämtat medlemmarnas synpunkter?

Kan ”en enad förbundsstyrelse” slå fast att vi har en inavlad vargstam utan att uppgifter om detta har kontrollerats?

Kan ”en enad förbundsstyrelse” bortse från stämmobeslut år efter år? Är förbundets medlemmar inte värda att få sina gemensamt tagna beslut hörsammade?

Kan ”en enad förbundsstyrelse” förbigå stämmobeslut för att tillsammans med Svenska Jägareförbundet m.fl. i stället stadfästa att vi skall ha varg i Sverige?

 

Conny Sandström och Anders Lindström såg till att jag inte tilläts redogöra för min reservation (fulspel!). Det hette att den var för sent inkommen… Det är så demokrati fungerar inom ”Familjeföretaget JRF”!

 

 

Jag delar Ronnie Hermanssons uppfattning att valberedningen skall bytas ut i sin helhet.

Jag är också av uppfattningen att hela styrelsen skall bytas ut.

 

 

Uteslutning av förbundsstyrelseledamot och mörkning av Solveig Larssons klandervärda hundhållning.

Om stämmoombuden har någon slags självaktning skall de naturligtvis inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. … Läs mer.

Det som då händer är att stämman har att avsätta sittande styrelse. Årsmötesdeltagarna ska sedan välja en ny styrelse som de har förtroende för. I den kan mycket väl ingå sådana tidigare ledamöter och suppleanter som årsmötet fortfarande har förtroende för.

Här är nu ett stort problem. Det är många som har avgått.

Stämman bör därför i stället tillsätta en interimsstyrelse som samtidigt får fungera som valberedning. Låt sådan interimsstyrelse arbeta fram förslag till nästa årsmöte eller till ett extra årsmöte.

I en interimsstyrelse hävdar jag att Bernt Lindqvist med sin erfarenhet har en given plats. Låt Bernt utse lämpliga kandidater att samarbeta med.

Låt Jägarnas Riksförbund få en nystart eller lägg ner hela verksamheten!

 

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.