Kategorier

Arkiv

”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

White Angel - KopiaDalarnas Pistolskyttekrets

Dalarnas Pistolskyttekrets är en ideell förening som finns registrerad med eget organisationsnummer, 802500-8205, hos Skatteverket.

För ideella föreningar finns ingen lag som reglerar verksamheten. Däremot finns det stadgar i varje förening som skall efterföljas. Stadgarna har antagits på demokratisk väg vid föreningens årsstämma.

 

Härutöver förväntas det att den ideella föreningen också följer god föreningssed.

Styrelsen för en ideell förening väljs på demokratisk väg vid föreningens årsstämma. Det är sedan styrelsens ansvar att föreningens verksamhet bedrivs i enlighet med föreningens stadgar och i enlighet med god föreningssed.

Föreningens årsstämma väljer också revisorer.

Dalakretsens revisorer anser uppenbarligen att det är helt okey att valberedningens ordförande är sambo med kretsordföranden!?

Detta missförhållande har påpekats ett flertal gånger men varken styrelsen, valberedningen, revisorerna eller årsstämman har gjort någonting alls för att ändra på situationen.

Så här skriver Föreningsdoktorn:
Föreningsdoktorn

Föreningsdoktorn har sammanställt mycket kunskap om ideella föreningar på en hemsida som är öppen för alla.
… Läs mer

 

Vilka är det då som är revisorer i Dalarnas Pistolskyttekrets?

För att få svar på frågan framletades årsmötesprotokollet från 2020-03-14. Protokollet är slutjusterat och är därför också det protokoll som gäller. Här kunde snabbt konstateras att det finns inte några revisorer valda  för verksamhetsåret 2020.
…Läs mer

 

 

Extra Årsmöte

Stadgarna § 16
För granskning av kretsens verksamhet och medelsförvaltning utser årsmötet minst en revisor samt en suppleant för varje revisor. Revisor har rätt att fortlöpande ta del av kretsens räkenskapsmaterial, protokoll och övriga handlingar som gäller kretsens verksamhet. Revisor har rätt att närvara vid styrelsens möten.

Av ovanstående framgår att det är bråttom att kalla till ett extra årsmöte för att välja minst en revisor samt en suppleant för varje revisor för verksamhetsåret.
(Anmärkning: Dalarnas Pistolskyttekrets behöver en ny styrelse, en ny valberedning och nya revisorer.)

 

Här nedan en sann berättelse som visar hur viktigt det är att årsmötet väljer ”rätt” revisor:

Vid kretsens årsmöte 11 mars 2014 ljög Lena Sjögren inför hela årsstämman. Hon läste upp ett dokument av vilket det framgick att hon i egenskap av kretsordförande blivit uppringd av ”Polisen i Falun” angående ett föreningsintyg som utfärdats av Leksands PK.

För att kontrollera riktigheten i detta påstående tog Leksands PK kontakt med ”Polisen i Falun”.
Ansvarig chef, Erik Gatu, tillsändes det aktuella föreningsintyget med bilaga via mail enligt överenskommelse.

… Lyssna till samtalet

Lite senare under dagen återkom han med beskedet att ingen ifrån Polismyndigheten har kontaktat styrelsen för Dalarnas Pistolskyttekrets.
… Lyssna till samtalet

 

Så här skriver revisorer som har stora brister i kunskap:

Harry raljerar över att Sven Erik råkat skriva förvaltningsberättelse istället för revisionsberättelse trots att han förstår att det var en felskrivning, själv skriver Harry i senaste mailet ”Verksamhetsgranskningen skall resultera i en förvaltningsberättelse”. Antingen skriver han själv fel eller också vet han inte hur detta fungerar, jag kan upplysa om att det är styrelsen som skriver förvaltningsberättelsen och den har inget med granskningen att göra utan den ska beskriva verksamheten i kretsen under året.

En rättelse av de självgoda revisorernas felaktiga påståenden:
- Revisorernas verksamhetsgranskningen skall resultera i en revisionsberättelse och en förvaltningsberättelse vilket framgår av stadgarna.

- Revisorerna påstår felaktigt att det är styrelsen som skriver förvaltningsberättelsen. Styrelsen skriver däremot en verksamhetsberättelse att föredra inför årsstämman.

- Revisorerna undanber sig också fortsatta oförskämdheter? Vilka oförskämdheter? Tål inte revisorerna att höra sanningen?

Bra om man tar reda på fakta innan man angriper”, skriver revisorerna…

Vore bra om revisorerna hade tagit reda på fakta innan de gick till angrepp mot mig…
Det gäller att leva som man lär om man skall vara trovärdig!

Av detta följer att Roland Persson och Sven-Erik Mases själva har diskvalificerat sig för förnyade förtroendeuppdrag som revisorer.

No one is more hated

 

Och så återstår då att återge vad Anders Khemi, ledamot och vice styr.ordf. i Förbundsstyrelsen och ordförande i Pistolskytteförbundets Regelkommitté, skriver om detta:

Bra skrivet från Roland och Sven-Erik!
Känner också att då detta har övergått till en personlig hatkampanj ser jag ingen anledning att jag i egenskap av förbundsstyrelseledamot skall behöva få del av dessa mail längre. Mail som mer handlar om att hacka på funktionärer i kretsen än att komma till nåt som är till gagn för pistolskyttet.
M.v.h. Anders Khemi

 

Bra skrivet???
Hela ärendet visar genomgående att okunskapen är anmärkningsvärd hos såväl dessa revisorer som hos Anders Khemi. Ingen brydde sig om att kontrollera riktigheten i vad som framförts ifrån Leksands PK. Anders Khemi visar här prov på sällsynt dåligt omdöme.
… Läs mail-korrespondensen

 

Upprepar tidigare framförd och befogad men obesvarad fråga:

- Är Svenska Pistolskytteförbundet att betrakta som ett seriöst förbund?

 

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

 

 

Comments are closed.