Kategorier

Arkiv

Hotfull varg kan ge rätt till skolskjuts i Raseborg

Skärmklippyle

Ifall ett rovdjur, främst varg, beter sig hotfullt i närheten av en viss gård i Raseborg kan det innebära rätt till skolskjuts eller kilometerersättning.
… Läs mer

Comments are closed.