Kategorier

Arkiv

NINAs ulveforskere har sviktet sin samfunnsoppgave som nøytrale kunnskapsleverandører

Skärmklipp Skärmklipp

Alle ulveforskere er enige om at den opprinnelige norsk/svenske ulvestammen ble utryddet en gang på 1970-tallet. Den nærmeste ulvestammen var da den utrydningstruete finske stammen, som bestod av 20-30 ulver helt sørøst i landet. Mot daværende kommunistiske Sovjet, hadde Finland et 3 meter høyt grensegjerde med piggtråd og elektroniske sensorer – lite ulv passerte der.
… Läs mer

Comments are closed.