Kategorier

Arkiv

Olaglig jakt politiskt laddad?

Skärmklippnt

LEDARINTERVJU De politiska partierna talar allt mer om den växande klyftan mellan stad och land. Ett fenomen som i sitt extremaste uttryck leder till illegalt dödande av rovdjur. Edvard Hollertz har träffat filosofie doktor Erica von Essen vid Sveriges lantbruksuniversitet, som forskar kring olaglig rovdjursjakt som ett tecken på olydnad och motstånd.
… Läs mer

Comments are closed.