Kategorier

Arkiv

Sekreteraren undanhåller ”bevis”

SJF logoNils-Olof Olsson BildNVV

Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté hade en sekreterare vid namn Nils-Olof Olsson. Han har redan tidigare uppmanats att ta fram samtliga protokoll och övriga handlingar från Forskningskommittén men valde i stället tystnaden. Ingen redovisning av dokument! Vart tog han vägen?

 

Jägareförbundet är uppenbart oerhört angelägna om att eftersökta protokoll m.m. skall undanhållas allmänheten. Jag dristade mig till att skriva en motion för att få fram ”bevisen”.

Tunabygdens Jaktvårdskrets klarade inte av att svara på frågan i min motion till årsmötet utan svarade på andra frågor som inte framförts – ”Goddag Yxskaft”.

Dalarnas Jaktvårdsförbund såg till att motionen inte kom med på länsförbundets årsstämma och begick då ett medvetet brott mot de egna stadgarna.

Eftersom Dalarnas Jaktvårdsförbund på ett så nesligt sätt undanhållit motionen på länsstämman utgår jag ifrån att motionen i stället nu behandlas på förbundsstämman 4-5 juni 2022.

Så här ser motionen ut:
Motionen

 

 

1 juni 2022 dök plötsligt Nils-Olof Olsson upp igen som gubben ur lådan. Han kommenterade på facebook artikeln
Nyttiga idioter i Dalarnas Jaktvårdsförbund”.

Skitsnacket

Det är märkligt och direkt stötande att Nils-Olof Olsson väljer att ta sådana ord i sin mun.

Naturvårdsverket tycks ha ”delegerat” ansvaret att dokumentera verksamheten i Jägareförbundets Forskningskommitté till just sekreteraren i kommittén. Det rör sig om offentliga handlingar som undanhålls av Naturvårdsverket, Svenska  Jägareförbundet och Nils-Olof Olsson.

Vad Nils-Olof Olsson ”garanterar” är irrelevant i sammanhanget. All forskning bygger på noggrann dokumentation. Verksamheten i Jägareförbundets Forskningskommitté utgör inget undantag.

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

Följ Vargmysteriet Harry Fredriksson på YouTube

 

 

 

 

 

Comments are closed.