Kategorier

Arkiv

Skattemedel används för att betala privata utgifter

RegeringenFörsvarsmaktenSPSFLena 11

Svenska Pistolskytteförbundet har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

 

I dagsläget gör Försvarsmakten sitt yttersta för att  få ut mesta möjliga av de medel som tilldelas från Regeringen i syfte att förbättra och stärka vårt försvar mot främmande makt.
En del av de skattepengar som tilldelas Försvarsmakten vidarebefordras sedan till Svenska Pistolskytteförbundet för att användas i enlighet med ovanstående beskrivning.

 

I Pistolskytteförbundets tidning Nationellt Pistolskytte nr 3 2020 kan följande artikel läsas:
Pistolskytte

 

Artikeln bygger på Dom 2020-06-26, Mål nr 5705-19, i Högsta Förvaltningsdomstolen.
… Läs mer

 

Man kan utläsa att det är Lena Sjögren som drivit detta ärende.
White Angel - Kopia
Förbundsstyrelseledamot i Svenska Pistolskytteförbundet
Ordförande i Dalarnas Pistolskyttekrets

 

En rad frågor dyker upp när man läser protokollet från Dalakretsens styrelsemöte den 9 september 2020.
… Läs mer

 

Avsevärda kostnader.

I protokollet §4 uppges att en rättsprocess har drivits av Lena Sjögren. ”Detta har medfört avsevärda kostnader.”

”Svenska Pistolskytteförbundet hade dock nekat bidrag trots nyttan för landets samtliga fältskyttar.”

I protokollet har senare gjorts ett tillägg, citat:

”Tillägg 2020-09-27: Efter mötet, men före det justerats, har Förbundet ändrat sig och kommer att betala ut ersättning för den del av utläggen som ej täckts av SWSF, 80%.”

 

Att Svenska  Westernskytteförbundet betalar 20 % av Lena Sjögrens privata utgifter är inte så konstigt. Hon har nämligen sedan många år levt tillsammans med Pär-Erik Holmberg som är ordförande i SWSF. Här handlar det om föreningsmedlemmarnas egna pengar. Det återstår att se vad kommande årsmöte har att säga i frågan.

 

Svenska Pistolskytteförbundet betalade i efterhand 80 % av Lena Sjögrens avsevärda kostnader.

Här handlar det om privata utgifter som betalats av skattemedel.

- Vem/vilka har ansvar för detta beslut?

- Vad anser SPSF:s revisorer, auktoriserade revisor Mikael Ringaby och revisor Peter Ohlsson, om utbetalningen?

- Är utbetalningen förenlig med de intentioner som fastställts för verksamheten?

 

Rätt skall vara rätt!

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

Comments are closed.