Kategorier

Arkiv

Debatt: Varför vill Svenska Djurparksföreningen samarbeta med Vladimir Bologov?

421704_355802761111253_206435521_nLars Toverud, Oslo

I 2010 utarbeidet den svenske dyreparksforeningen, SDF, et forslag etter anmodning fra Naturvårdsverket til hvordan man burde gå frem for å sikre en genetisk forbedring av den svenske, fritt levende ulvestammen. Forslaget ble summert opp i 9 ulike alternativer, og det var alternativ 9 som ble anbefalt:

Innførsel av ukegamle valper oppvokste på den russiske forskningsstasjonen Chisty Les for senere direkte utsetting.
Forskningsstasjonen Chisty Les ligger i et statlig naturreservat i Tverskaya, litt syd for St.Petersburg, og ledes av Vladimir Bologov.

Bologov startet i 1986 med å forske på ville ulver i sentrale deler av Russland. I 1993 gikk han over til å forske på ulvevalper. Disse kjøper han fra jegere som vil tjene gode penger på å tømme hi, eller så kjøpes de i dyreparker. Valpene blir fostret opp i Chisty Les, for senere å bli satt ut. I en rapport som foreligger på nettet, innrømmer Bologov å ha satt ut 57 ulver i naturen. Han vil ikke si hvor, men det sier seg selv at det ikke er i Russland- der er det ulver nok!

Følg pengene, er det noe som heter- og gjør vi det, finner vi en tysk organisasjon som heter «Hjelpeaksjon for ulver» (www.wolfshilfe.de) som samler inn penger fra miljøorganisasjonene i Frankrike og Tyskland og sender disse til Bologov.

Hva får organisasjonen tilbake- levende ulver? I de senere årene har det vært et økende antall observasjoner av ulv i de østlige delene av Tyskland, i områdene mot den polske grensen. I tillegg har det nå dukket opp ulv på Jylland! Det er naturlig å se dette i sammenheng med det arbeidet som utføres i Chisty Les. Et annet aspekt ved virksomheten er at ulvene som slippes ut derfra er vant til mennesker og har mistet den skyheten som genuint, ville ulver har.

Det er underlig at Sverige ønsker et samarbeid med Bologov som driver en virksomhet som de russiske myndighetene tar sterk avstand fra. Kanskje er det gamle kjente som nå vil knytte en mer offisiell kontakt? Har denne virksomheten vært bedrevet tidligere, men da i mer skjulte former? Kan dette «overskuddet» være årsaken til de sprangene i bestandstallene som man ser dersom man sammenlikner år for år? Og alle de halvtamme ulvene som er observert titt og ofte på gårdstun, golfbaner, lekeplasser og i boligfelt?

Comments are closed.