Kategorier

Arkiv

Förbundet Rädda Jakten har genomfört ett årsmöte och valt nya funktionärer trots polisanmälan och pågående rättsutredning!

Förutsättning för att utse nya förtroendevalda måste årsmötet först bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det avslutade verksamhetsåret. I detta fall tycks i så fall de närvarande på årsmötet i Wiiby beviljat sig själva ansvarsfrihet trots vetskap om att det på revisors inrådan gjorts en polisanmälan?

Situationen blir ännu märkligare om man på Rädda Jaktens hemsida läser utdrag ur styrelseprotokoll från 2014-10-05. Här togs beslut att ”utlysning av årsmötet bordläggs till revisionen är klar”.

 

 

”Närvarande: Wincent Kvarnrud, Dan Poucette, Ronny Wester, Göran Karlsson och Karl Erik Stridh
Läs mer

 

Den 14 december 2014 publicerades en artikel på Mats Erikssons egenmäktigt framtagna hemsida
Sabotörernas lögner

… och med följande text avslutas sedan artikeln
Sabotörernas lögner2

 

 

Några veckor senare försvinner denna artikel ifrån den falska hemsidan och man kan fråga sig varför?
Vilka är ”Sabotörerna”? Vilka ”lögner” är det som avses?

Göran Karlssons avslutande mening ”I annat fall nödsakas vi att överlämna det hela till rättslig prövning” ser ut att vara tuffingens slag i tomma luften… nu sitter Göran Karlsson själv på de anklagades bänk!

 

Vem är då Göran Karlsson? Han har ett förflutet som 2:e vice ordförande i Jägarnas Riksförbund och den utbildning och erfarenheter han fått med sig därifrån gör ju att det är naturligt för honom att fullständigt strunta i föreningsstadgar och protokollförda styrelsebeslut.

(Här en bild på Göran Karlsson för den som har tillgång till Facebook)
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=931716976854840&set=a.319819161377961.101426.100000496384609&type=1&theater

 

 

Infocentrum.se har sökt förbundsordförande Wincent Kvarnrud för en kommentar men utan framgång. Å andra sidan har han på Rädda Jaktens officiella hemsida fört fram att ”Några uttalanden görs inte under rådande omständigheter med risk för att föregripa en pågående rättsutredning”.
Läs mer

 

 

Kurt Borg, tidigare distriktsordförande i Jägarnas Riksförbund i Värmland, lyckades vi nå via telefon.

(Kurt Borg uteslöts från JRF för att han accepterat att vara revisor i det nybildade Rädda Jakten. Kurt Borg uteslöts trots att han inte ens var medlem i Rädda Jakten. Stadgar, stämmobeslut och styrelsebeslut är inget man bryr sig om inom JRF. Tydligen gäller på motsvarande sätt också för den fria föreningsrätten.)

 

Kurt berättade att han blivit uppringd av Ronny Wester på måndagen 12 januari 2015, alltså dagen efter det falska årsmötet. Ronny uppgav att han valts till ny ordförande.

Kurt blev milt sagt mycket upprörd – han hade inte ens fått kallelse till årsmötet trots att han betalt in sin medlemsavgift i april 2014!

 

Ronny hade berättat för Kurt att Göran Karlsson framträtt vid det falska årsmötet och klargjort att den polisanmälan som gjorts hade kollats upp och den hade redan blivit avskriven…!? Det var ingenting att bry sig om… !?

Vid kontroll med polisen 23 januari 2015 kunde konstateras att det existerar en pågående rättsutredning i ärendet (Mål 5000-K23917-15), alltså tvärsemot Göran Karlssons påstående.

Göran Karlsson avslöjar sig således själv som en lögnare!

 

Efter att ha läst alla dokument på Rädda Jaktens officiella hemsida www.raddajakten.se
så verkar det finnas stora ekonomiska problem i förbundet.

Det tycks vara desperata gärningar som nu styr utbrytarna från Rädda Jakten och som nu framhärdar att det är deras egenmäktiga och falska Rädda Jakten som gäller. Den som har ekonomisk skolning misstänker naturligtvis att det är ett kvalificerat ”bondfångeri” som iscensatts.

Kan det finnas stora skulder som snabbt skall regleras med medlemsavgifter från nya och gamla medlemmar?

Kan det finnas någon anledning till att överhuvudtaget överväga tanken på ett medlemskap i Förbundet Rädda Jakten?

 

Comments are closed.