Kategorier

Arkiv

Personangrepp från falska ”Rädda Jakten”

34832734-NRrnw

Fredagen 29 november gick Lise-Lotte Kiderud, Tomelilla, till personangrepp mot mig på facebook.
Det framgick att hon är förespråkare för falska Rädda Jakten.

Hon hävdade att den äkta hemsidan (enligt styrelseprotokoll) är nedsläckt? Vem som helst kan konstatera att hon har fel.

 

 

Här är den äkta hemsidan www.raddajakten.se


Vidare beskyller hon mig för stöld av varumärke. Detta uppfattar jag som en allvarlig kränkning i syfte att offentligt smutskasta mig som person och att utsätta mig för allmänhetens ringaktning.

 

Av den äkta Rädda Jaktens hemsida kan man utläsa att det var Kjell Dahlin som ansökte om varumärket och sedan själv behöll varumärket för egen del. Han gjorde så trots att han tog pengarna ur äkta Rädda Jaktens portmonnä när han betalade för varumärket.
Han har än idag kvar detta varumärke för egen del. Se utdrag ur Patent- och registreringsverket (PRV) 2015-10-31:

Varumärke Rädda Jakten

 

 

Anledningen till att han behöll varumärket för egen del har han förklarat i ett mail till en gemensam bekant, citat:
”Jag upplät rätten, att använda varumärket till förbundet Rädda Jakten RJ under förutsättning att förbundet använde en hemsida som jag hade inflytande över innehållet på. Och som inte ägnade sig åt personangrepp eller angrepp på andra förbund.”

Nåväl, på falska Rädda Jaktens hemsida, som Kjell Dahlin har det överskuggande ansvaret för, publicerades nedanstående artikel inklusive personangrepp, tvärs emot vad han själv påstår:

 


Göran Karlsson 141214

 

Här går Göran Karlsson ut, tvärs emot Kjell Dahlins intentioner, och går till kraftigt personangrepp med påstående om att ”man hängt ut och trakasserar med lögner och insinuationer av värsta sort”.

I kontakt med ordföranden har framkommit att Göran Karlsson blivit konfronterad med frågor angående dessa påståenden.
Det hade då framkommit att Göran Karlsson inte kunde uppge vad som åsyftades med ”lögner och insinuationer”.
Han avslöjade därmed att det är han själv som sprider ”lögner och insinuationer” och gör troligtvis detta med Kjell Dahlins samtycke.
Efter detta pinsamma avslöjande togs artikeln bort ifrån falska Rädda Jaktens hemsida.

Göran Karlsson, pålitlig och trovärdig???
Kjell Dahlin, pålitlig och trovärdig???

 

Ytterligare fakta om varumärket
… Läs mer

 

Källa: Den officiella hemsidan för Förbundet Rädda Jakten RJ  ... Läs mer

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

Comments are closed.