Kategorier

Arkiv

Lise-Lotte Kideruds fråga: ”Tycker du att man skall förstöra för ett förbund, Harry Fredriksson?”

34832734-NRrnw

Hon fortsätter sedan med påståendet, citat:
”Men du svartmålar Rädda Jakten och gör livet surt för dem, Harry Fredriksson”
.

Jag vet inte vad Lise-Lotte Kiderud syftar på eller vad hon är ute efter, men om falska Rädda Jakten har problem av något slag så är det med största sannolikhet självförvållat. Det gamla talesättet ”Som man bäddar får man ligga” gäller väl fortfarande?

 

 

 

Mats Eriksson och Kjell Dahlin ertappades med att betala ut ”svart” till Mats Erikssons kompis Sven Pettersson.
Detta trots att ordföranden noggrant klargjort att sådan betalning inte kunde accepteras.

Bakgrund
Styrelsen för det nybildade förbundet Rädda Jakten RJ gav Anders Carlsson i uppdrag att framställa en hemsida för förbundet. Arbetet med hemsidan påbörjades av Anders. Han ställde då ett antal frågor till Kjell Dahlin och Mats Eriksson om önskat utseende på hemsidan. Han fick aldrig något svar från herrarna Dahlin/Eriksson.

De hade börjat spekulera i möjligheten att Mats Erikssons kompis skulle få arbeta med hemsidan i stället så att de gemensamt på så sätt själva skulle kunna behålla styrningen av hela förbundet.

Anders Carlsson som hade ordnat med domänerna raddajakten.se och räddajakten.se överlämnade ”nycklarna” till dessa domäner till Mats Eriksson. Anders Carlsson hade räknat med att göra arbetet med hemsidan ideellt. Det visade sig senare att Sven Pettersson hade avlönats ”svart” från förbundets kassa med cirka 27.000 kronor.

Ordföranden riktade befogad kritik mot Kjell Dahlin och Mats Eriksson vilket fick till följd att båda ställde sina förtroendeplatser till förfogande. Mats Eriksson återlämnade domänerna raddajakten.se och räddajakten.se till Anders Carlsson. Anders Carlsson återupptog då arbetet med uppbyggnad av hemsidan på domänen raddajakten.se. Han underlät att nyttja domänen räddajakten.se eftersom förbundets konto var länsat. Det fanns inga tillgångar alls, endast skulder. Några styrelseledamöter hade till och med lånat ut pengar till Rädda Jakten så att Mats Eriksson och Kjell Dahlin kunde fortsätta betala ut ”svart” till Sven Pettersson.

Mats Eriksson upptäckte att domänen räddajakten.se inte tagits i bruk och skyndade sig då att själv registrera denna domän. Detta gjorde Mats Eriksson bakom ryggen på ordföranden, Anders Carlsson och övriga medlemmar i förbundet.

Det var första steget i kuppen att utmanövrera ordföranden.

Nog är det väl märkligt att Mats Eriksson går bakom ryggen på styrelseledamöter och förbundsmedlemmar, ägnar sig åt att betala ut pengar ”svart” samtidigt som han åtagit sig uppdrag som kommunal revisor i Bräcke kommun?
… Läs mer

 

Vem sviker Mats Eriksson nästa gång?

Vem går han bakom ryggen på nästa gång?

Mats Eriksson, pålitlig och trovärdig?

 

”Tycker du att man skall förstöra för ett förbund, Harry Fredriksson?”

- Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att man skall bete sig mot andra på samma sätt som man vill bli behandlad själv. 


Källa: Den officiella hemsidan för Förbundet Rädda Jakten RJ …Läs mer

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

Mats Eriksson kommenterar på FB 3 november 2015:
Mats o Lise-Lotte

 

 

Comments are closed.