Kategorier

Arkiv

Jägareförbundet svarar inte på mail – ett ”tyst” erkännande

 

sjfvm

I februari månad tillskrevs Svenska Jägareförbundet med en begäran om att få ta del av protokoll och övrig dokumentation från Jägareförbundets forskningskommitté.

 


sjf2

Varken förbundsordföranden Björn Sprängare, riksjaktvårdskonsulenten Daniel Ligné, generalsekreteraren Bo Sköld eller någon annan i ledningen för Svenska Jägareförbundet har besvarat mitt mail!

Jägareförbundets forskningskommitté är ingen hemlighet. Det var Johnny Rülcker som informerade mig om denna kommitté. Han var ledamot av Jägareförbundets styrelse åren 1988-1997 och han satt med i Jägareförbundets forskningskommitté åren 1988-1998.
… Läs mer

Det är högst sannolikt att protokollen och andra handlingar tillhörande Jägareförbundets forskningskommitté avslöjar sanningen om hur det gick till när vargen återkom till våra skogar.

Att Jägareförbundet väljer att undanhålla dessa dokument stödjer den teorin.

 

Ledamoten Britt-Marie Nordqvist i Svenska Jägareförbundets styrelse inger inte något förtroende.
… Läs mer

 Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet mörkar forskning
… Läs mer

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Comments are closed.