Kategorier

Arkiv

Motion till årsstämmor i Svenska Jägareförbundet

Skärmklipp

Till
Södra Tuna Viltvårdsområdes årsmöte 2024
Tunabygdens Jaktvårdskrets årsmöte 2024
Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2024
Svenska Jägareförbundets årsstämma 2024

 

MOTION

Offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté.

 

Motivering
Protokollen och andra handlingar tillhörande Jägareförbundets Forskningskommitté avslöjar med mycket stor sannolikhet sanningen om hur det gick till när vargen återkom till våra skogar.

Johnny Rülcker var ledamot i Jägareförbundets styrelse åren 1988-1997 och han var ledamot av Jägareförbundets Forskningskommitté 1988-1998. Han var ordförande i forskningskommittén.
Redan långt före 1988 disponerade han marken där det har funnits hägn. Innan han valdes in i förbundsstyrelsen satt han under lång tid med i Jägareförbundet Värmlands styrelse och var även engagerad i Hagfors jaktvårdskrets.

Johnny Rülcker har själv berättat för mig att han var initiativtagare till viltforskningen vid Grimsö forskningsstation.

Allt detta inträffande under en tidsperiod då vargen ”oväntat” dök upp och på ett häpnadsväckande sätt ökade snabbt i antal.


 

Varghägnet
John-Erik Mårdner från Lycksele besökte ”Hund-Birger” i Filipstad trettondagshelgen 1978. Båda ingick vid den tiden i Älghundklubbens valberedning. Avsikten med besöket var en hundparning. På gården hemma hos Birger låg trafikdödade älgkadaver som skulle upp till varghägnet…
… Se videofilm

Förutvarande förbundsstyrelseledamoten Britt-Marie Nordquist berättade för en begränsad skara åhörare att hon flugit över en inhägnad nära Dalagränsen i samband med en inventering av älg. Piloten bekräftade för mig riktigheten i den uppgiften. På min fråga om man kunde se hägnet ovanifrån svarade piloten Karl Dahlén: ”Det kan en inte undgå att se”…
… Se videofilm

 

All forskning bygger på dokumentation
Jägareförbundet har mottagit medel av staten för att bedriva forskning. Om förbundet inte kan uppvisa erforderlig dokumentation från Jägareförbundets Forskningskommitté har förbundet på ett allvarligt sätt brustit i sina åtaganden.

 

Jägareförbundets Forskningskommitté hade en sekreterare, Nils-Olof Olsson, som hade ansvar för dokumentationen av allt arbete i kommittén.

Nils-Olof Olsson har också fungerat som administrativ chef för Svenska Jägareförbundet och därmed haft ansvar för arkivering av förbundets samtliga handlingar.

Så här skriver Nils-Olof Olsson på facebook:
Nils-Olof-Olsson-motsägelsefullt

 

Jag förstår tyvärr inte vad Nils-Olof Olsson menar med det han skriver. Är det en förutsättning att vargen varit föremål för diskussion i forskningskommittén för att det skall finnas handlingar att redovisa?

Är det inte snarare så att vargen förekommer i handlingarna och att det är av den anledningen som handlingarna inte offentliggörs?

Dags att få detta klarlagt!

Svaret kan komma att förändra hela rovdjurspolitiken i Sverige eftersom vargfrågan idag berör i stort sett samtliga Länsförbund i vårt land.

Citat Naturvårdsverket:
” Invasiva främmande är arter som med människans hjälp flyttats från sin ursprungliga miljö och i sin nya omgivning börjar sprida sig snabbt och orsakar allvarlig skada för ekosystem, infrastruktur eller människors hälsa vilket medför stora kostnader för samhälle och enskilda.”

 

Hemställan

  • Att samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté offentliggörs.

 

 

Leksand 27 december 2023

Harry Fredriksson
Åkersbodarna Morbacken Järnavägen 203
793 92 Leksand
harry.fredriksson@infocentrum.se
072 – 508 96 00

PS För ytterligare information i vargfrågan hänvisas till infocentrum.se DS

Comments are closed.