Kategorier

Arkiv

1984 fanns polska vargar vid Öster Malma

Öster Malma foto TS Eriksson WikipediaSJF logo
Foto: TS Eriksson Wikipedia

För 20 år sedan framträdde dåvarande kommunalrådet Carl-Erik Nyström i Falu-Kuriren och medverkade i nyhetsprogram i lokal-TV. Han berättade om en studieresa med buss ifrån Falun till Öster Malma som hade ägt rum 1984.

Vargar hade införts från Polen. ”Dalarnas Jaktvårdsförbund vet vem som ligger bakom både införseln och finansieringen”.


Carl-Erik Nyström är en mycket trovärdig person. Jag tvivlar inte ett ögonblick på riktigheten i hans berättelse.

Här ett urklipp från Falu-Kuriren:
FK Nyström

 

Här är ett inslag i Dalanyheterna
Hör inslaget

 

 

Rolf Brittas
Vid detta tillfälle fanns en person från Dalarna verksam vid Öster Malma, Rolf Brittas.
(Är det denne person som Carl-Erik Nyström inte vill namnge?)

Från artikel i Falu-Kuriren 18 augusti 2011 finns följande uppgifter att läsa:

”1981 fick Rolf Brittas en tjänst som studierektor på Jägareförbundets utbildningscentrum Öster Malma i Södermanland. Där jobbade han i fem år med utbildningsfrågor. Sedan han 1985 blev nybakad doktor i zoofysiologi satsade han åter på viltforskning – om skogshöns.

1990 blev tjänsten som jaktvårdskonsulent ledig i Dalarna, och Rolf sökte och fick den.”


Rolf Brittas blev utsedd till rovdjursansvarig i Svenska Jägareförbundet.

 

Rolf Brittas, Johnny Rülcker och Björn Gillberg
I maj månad 2004 skickade jag ett brev med papperskopia av ett flygfoto till civiljägmästare Johnny Rülcker (förbundsstyrelseledamot i SJF och ordförande i Jägareförbundets Forskningskommitté) tillsammans med några frågor.

Reaktionen blev oväntad. Johnny Rülcker polisanmälde mig på inrådan av Jägareförbundets jurist.
Jag blev anmäld för olaga hot och förtal!?
Brev1

 

Intressant i sammanhanget är Johnny Rülckers brev till Björn Gillberg.
Gillberg

 


claes

Det är anmärkningsvärt att Johnny Rülcker inte kontaktade polisen omedelbart om han nu kände sig hotad!

Det gjorde han inte, utan han ringde i stället till Jägareförbundets jurist som gav rådet att göra polisanmälan. Inte nog med det utan samma dag skrev han ett brev till Björn Gillberg. I det brevet skrev han ”Jag höll också Jägareförbundets rovdjursansvarige, Rolf Brittas, informerad om situationen.” Han ringde alltså upp förbundets rovdjursansvarige. Angående ”förbundets vargar”? Det året var Rolf Brittas verksam som jaktvårdskonsulent i Dalarna.

Jag kan inte se detta som en tillfällighet. Det framstår snarare som ett agerande i ren panik.

Måste i sammanhanget få berätta att jag fick ett telefonsamtal från en kamrat som snappat upp Johnnys polisanmälan mot mig. Jag fattade ingenting utan ringde omedelbart upp Johnny. Det var ett lugnt och sansat samtal. Under vårt samtal kom hans kära hustru Barbro hem. Hon kom underfund med vem det var som Johnny pratade med i telefonen. Hon blev vansinnig, vrålade och skrek. Johnny beklagade att han måste avsluta samtalet.
(Kanske kan Barbro Rülcker visa fram alla protokoll och övriga handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté?
Borde finnas kvar bland Johnnys efterlämnade handlingar eftersom han så stolt berättat för mig om Forskningskommittén.)

I Nya Wermlandstidningen stod att läsa 2004-07-02 att det inte blir något åtal. Det framgår att han gjorde polisanmälan på grund av det som stod skrivet mellan raderna. Detta på uppmaning av Jägareförbundets jurist!
Här måste det ligga en hund (eller varg) begraven!

NWT

Måste också få tillägga att jag framfört några frågor till Rolf Brittas angående dessa händelser. Jag har aldrig fått svar på någon av frågorna trots flertalet påminnelser. Han heller inte ringt upp mig för att diskutera ämnet trots att informationen getts stor spridning.
Frågor till Brittas

 

Det är dags nu att hela svenska folket får ta del av innehållet i alla protokoll och övriga tillhörande handlingar rörande Jägareförbundets Forskningskommitté!

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.