Kategorier

Arkiv

Öppet brev till Nils-Olof Olsson, f.d. sekreterare i Svenska Jägareförbundets forskningskommitté

Nils-Olof Olsson BildSJF logoRegeringen o NVV
Foto: Facebook

Angelägen fråga till Nils-Olof Olsson, tidigare sekreterare i Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté.
Frågan handlar om att skriva protokoll och om arkivering.

 

 

Först några uppgifter om Nils-Olof Olsson, hämtade från hans facebook-konto:
Nils-Olof Olsson4 220601

Jägareförbundets Forskningskommitté
Följande personer satt med i kommittén:
Johnny Rülcker, ordförande
Nils-Olof Olsson, sekreterare
Sven E Ekström
Bengt Georén
Claud Hamilton
Christer Borg, Naturvårdsverket (hans deltagande gör att det rör sig om offentliga handlingar)
Bo Sennestam
Vidar Marcström
Finn Sandgren
Åke Andersson
Bo Thelander
Leif Carlström
… Läs mer

Naturvårdsverket
”… Christer Borg satt med i Jägareförbundets forskningskommitté i tjänsten. Detta för att nå målet med bättre koordinering av de medel som gick till forskning, så att medel från t ex Verkets Viltforskningskommitté bättre skulle kunna samordnas med t ex Jägareföbundets medel för forskning.”
… Läs mer

 

På riksförbundet Attention´s hemsida kan man läsa om sekreterarens arbetsuppgifter:
Sekreteraren

På samma hemsida står följande angivet rörande protokoll:
Skriva protokoll

Som administrativ chef och sekreterare har det varit ditt ansvar, Nils-Olof Olsson, att alla handlingar blivit arkiverade.

Som sekreterare i Jägareförbundets Forskningskommitté hade du till uppgift att föra protokoll m.m.

Så här skrev du i inlägg på facebook:

”- Harry Fredriksson fabulerar som vanligt. Jag har många gånger i olika sammanhang framhållit att vargen aldrig varit föremål för diskussion i forskningskommitén. Det finns därför inga handlingar att redovisa. Han har nu i många år spridit dessa lögner. Är det inte dags att sluta!”

 – Han har hållit på i 20 år med samma lögnaktiga påståenden totalt utan grund. Så vad skall bevisas. Det är omöjligt att bevisa någonting som strider mot hans vanföreställelse.

 – Dessa dokument är inte en offentlig handling. Man kan inte plocka fram alla, eftersom han frågar efter någonting som inte finns. Svårare än så är det inte!”

 

Nu är dags att du, Nils-Olof Olsson, svarar ärligt på nedanstående fråga:

- Varför finns det inte några protokoll från Jägareförbundets Forskningskommitté.

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

Comments are closed.