Kategorier

Arkiv

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen mörkar offentliga handlingar

jordbruksverketskogsstyrelsen

Det är ett obestridligt faktum att de statliga myndigheterna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen undanhåller och mörkar offentliga handlingar som rör vargimport till Sverige.

 

I Nils Norléns bok ”Avslöjandet” (2006) kan läsas, citat:

”Skogsstyrelsens chefsjurist Bertil Österberg skriver bl. a. följande i ett svar på min förfrågan:
     ‘Personer som arbetade vid Skogsstyrelsen den aktuella tiden har tillfrågats men kan inte minnas något ”vargärende”. Det kan dock inte uteslutas att misstag kan ha begåtts på endera eller båda myndigheterna med det finns också andra tänkbara förklaringar (vilka förklaringar nämner han inte)’ ”

Norlen3

norlen1

norlen2

 

Anmärkning:
I slutet av 1970-talet anlände 7 stycken vargar, varav en dräktig, till hamnen i Ystad. De transporterade i fordon på gummihjul ombord på en båt  och färdades sedan mot tänkt destination – Värmland. I samband med förtullningen fanns högt uppsatta personer från Naturvårdsverket och Jordbruksverket närvarande samt en högt uppsatt veterinär.
… Läs mer

 

Är det bra för Sverige att statliga myndigheter undanhåller och mörkar offentliga handlingar?

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

Comments are closed.