Kategorier

Arkiv

Slakthusbedrägeriet

Sammanställning

Avsnitt 1 Historiska dumskallar (C) i Leksands kommun. Avsnitt 2 Ny Miljöchef i Leksand 2007-04-23, Åke Sjöberg. Avsnitt 3 Fanns det förutsättningar för att bevilja bygglov? Avsnitt 4 Fanns det befintliga diken på denna byggplats? Avsnitt 5 Provgrop för att visa det verkliga förhållandet på platsen. Avsnitt 6 Vad kan man göra […]

Motion till årsstämmor i Svenska Jägareförbundet

Till Södra Tuna Viltvårdsområdes årsmöte 2024 Tunabygdens Jaktvårdskrets årsmöte 2024 Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2024 Svenska Jägareförbundets årsstämma 2024

 

MOTION

Offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté.

[…]

VARGEN-Myndighetssverige mörkar illegal utplantering

 

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren (foto Riksdagen)

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren har kallat ett flertal Landshövdingar till ett möte angående vargfrågan. En uppmaning riktas till samtliga mötesdeltagare:

- Utgå i diskussionen ifrån att vi i vårt land förvaltar en vargpopulation som är illegalt inplanterad – en invasiv art.

Om Svenska Jägareförbundet lägger fram […]

Öppet brev till Nils-Olof Olsson, f.d. sekreterare i Svenska Jägareförbundets forskningskommitté

Foto: Facebook

Angelägen fråga till Nils-Olof Olsson, tidigare sekreterare i Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté. Frågan handlar om att skriva protokoll och om arkivering.

 

[…]

Sekreteraren undanhåller ”bevis”

Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté hade en sekreterare vid namn Nils-Olof Olsson. Han har redan tidigare uppmanats att ta fram samtliga protokoll och övriga handlingar från Forskningskommittén men valde i stället tystnaden. Ingen redovisning av dokument! Vart tog han vägen?

[…]

Offentliga handlingar mörkas av SJF och NVV

Det är ett obestridligt faktum att Svenska Jägareförbundet under många år har haft en kommitté i syfte att bedriva forskning, Jägareförbundets Forskningskommitté. I denna kommitté ingick en representant för Naturvårdsverket, Christer Borg. Detta medför att alla handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté är offentliga handlingar som skall finnas tillgängliga för alla som önskar få ta del […]

Öppet brev till Peter Eriksson, SJF:s ordförande

(Foton: Jägareförbundet, privat, SVT)

En hemställan att Svenska Jägareförbundet offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté. (Revidering 221219.)

[…]

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen mörkar offentliga handlingar

Det är ett obestridligt faktum att de statliga myndigheterna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen undanhåller och mörkar offentliga handlingar som rör vargimport till Sverige.

[…]

Hägnet i Aamäck fanns på mark tillhörande STORA

Det har under två decennier stått klart för mig att det funnits ett hägn i Aamäck, Hagfors kommun i Värmland. Den mark som hägnet funnits på kallades i folkmun för ”sågtanden” till följd av hur rågångarna ser ut på kartan.

[…]

1984 fanns polska vargar vid Öster Malma

Foto: TS Eriksson Wikipedia

För 20 år sedan framträdde dåvarande kommunalrådet Carl-Erik Nyström i Falu-Kuriren och medverkade i nyhetsprogram i lokal-TV. Han berättade om en studieresa med buss ifrån Falun till Öster Malma som hade ägt rum 1984.

Vargar hade införts från Polen. ”Dalarnas Jaktvårdsförbund vet vem som ligger bakom både införseln och […]

Viltforskning i Sverige – statliga jaktkortet

Viltforskningen i Sverige finns beskriven i Statens Offentliga Utredningar, SOU 1983:21 … Läs mer

På näst sista sidan står att läsa under rubriken ”I projektgruppens forskningsprogram har målen formulerats på följande sätt”

”…Genom denna forskning skall grunden läggas för ett varaktigt nyttjande av viltbestånden till nytta och nöje för människan. Möjligheter till och omfattningen […]

Angående frågan om Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag (2016/17:1725)

Statsrådet Sven-Erik Bucht Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist

Bernt Lindqvist, med en gedigen bakgrund, framför sina synpunkter till statsrådet Sven-Erik Bucht angående Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Citat ur skrivelsen: ”Redan benämningen ‘allmänna uppdraget’ bestyrker att det är en statlig beställning av tjänster och åtgärder från uppdragsgivarens sida. Detta framgår även av motiveringen för Svenska […]

LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist och jaktlagsutredare i Sverige och Ryssland

Det är uppenbart att älgjaktsreformen från 2012 inte fungerar.

I massmedier framhålls älgen allt oftare som ett hot mot det svenska skogsbruket. Det rapporteras om extrema och ökande älgskador på flera miljarder i ungskog av tall och lövskog. Senaste förslaget till lösning, framfört av […]

Regeringens nya klassindelning

På senaste tiden har regeringen börjat indela företrädare för olika intressen, som kunniga och ansvarsfulla, eller undermåliga vad gäller kunskap och miljöansvar. Det senaste som klart styrker regeringens uppfattning och agerande i denna riktning, är beslutet att tillsätta två extra ledamöter i de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna med ytterligare en ledamot för ”miljö- och naturvårdsorganisationerna” samt […]

Johnny Rülcker och Svenska Jägareförbundet

En resumé över Johnny Rülckers tid i Svenska Jägareförbundet fanns att läsa i Svensk Jakt 21 augusti 2013. … Läs mer

[…]

Vargarna hotar kungens älgjakt

Den kungliga älgjakten i Malingsbo Kloten hotas av en kraftigt växande vargstam. På ett år har vargstammen fyrdubblats i området. … Läs mer

[…]

DNA i vargforskningens tjänst – till vilken nytta?

 

 

1996 Professor Hans Ellegren vid Uppsala Universitet publicerade en rapport som låg till grund för en artikel i Svensk Jakt, nr 5 1996, med rubriken ”Den svenska vargstammen kan komma ifrån Estland”.

När detta kom till allmänhetens kännedom började tvivlen hopa sig.

- Hur hade vargen kunnat genomföra sin ”vandring på egna […]

I spåren från vargar på Linderödsåsen…

I mitten av oktober 2021 berättade SVT om en flock vargar på Linderödsåsen i Skåne. Att det verkligen fötts valpar i vargreviret på Linderödsåsen bekräftades av Länsstyrelsen dagen därpå.

19 oktober blev jag uppringd av en person bosatt i Skåne som berättade om en märklig händelse som hade inträffat i slutet av 1970-talet.

[…]

Jägareförbundet mörkar fakta i vargfrågan

I början av augusti 2020 dök frågan upp om en försvunnen varg från SVA. Detta visade sig vara en het potatis. In från kulisserna dyker det upp en person vid namn Nils-Olof Olsson och tillrättavisar den som startat tråden. Allt skedde inför öppen ridå i facebook-gruppen Jägarliv med drygt 55.000 medlemmar. (Bild hämtad från facebook […]

Jägareförbundet invaderar Riksdagshuset

Den 12 februari 2020 arrangerar Svenska Jägareförbundet ett seminarium i Riksdagen på temat ”Svensk vargförvaltning i framtiden”.

[…]