Kategorier

Arkiv

LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

Bernt i Baggbro 2015 Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist och jaktlagsutredare i Sverige och Ryssland

Det är uppenbart att älgjaktsreformen från 2012 inte fungerar.

I massmedier framhålls älgen allt oftare som ett hot mot det svenska skogsbruket. Det rapporteras om extrema och ökande älgskador på flera miljarder i ungskog av tall och lövskog. Senaste förslaget till lösning, framfört av lantbrukspressen, är en radikalt ökad avskjutning till hälften av nuvarande älgstam.

 

Har LRF glömt att det var de själva, tillsammans med pådrivarna Svenska jägareförbundet, Jägarnas Riksförbund och storskogsbruket, som med ett gemensamt förslag 2004 förmådde (och förledde) regering och riksdag att införa det nya älgjaktssystemet som infördes 2012?

Detta system utlovades förhindra älgskador, minska administrationskostnaderna till ett minimum och dessutom skapa en välmående älgstam med ökade slaktvikter. Ett av de viktigaste argumenten för denna nyordning var ”att det var bönderna och skogsägarna som själva skulle ta över bestämmanderätten över älgjakten”.

Att ta ifrån 98 procent av landets bönder rätten att jaga vuxen älg på sin egen mark är en märklig form av ”äganderättsförstärkning”. Det är dags att LRF redovisar vad ”älgjaktsreformen” i själva verket innebar och att de var fullt medvetna om vad som skulle hända. Varningar fanns.

I avvaktan på en sådan redovisning kan konstateras att uppskattningsvis 98 procent av ägarna till svenska jordbruksfastigheter, bönder och skogsägare förlorat rätten att självständigt jaga vuxen älg på sin egen mark. Denna rätt tillkämpade sig landets bönder redan i samband med Gustaf IIIs statskupp 1789.

Kostnaderna för älgjaktsadministrationen har på fem år flerdubblats. Älgskadorna har ökat så att LRFs eget husorgan, Land Skogsbruk, föreslår att älgstammen skall halveras. Slaktvikterna minskar och älgarna bedöms svälta och må dåligt.

Det är hög tid att de som drivit igenom denna ”revolution” av den svenska älgjakten träder fram och tar sitt ansvar. Undertecknad har varit verksam som rådgivare till den ryska viltförvaltningen sedan 1982 och följt händelserna där med kommuniststyrets fall och övergång till enskilt ägande och marknadsekonomi.

Hemma i Sverige har jag fått uppleva det diametralt motsatta. Det hade jag inte förväntat mig, då jag som av Sveriges dåvarande regering förordnad sakkunnig skrev regelverket för ”Den samordnade älgjakten” 1974 och som trädde i kraft 1976. Den gav Sveriges bönder rätt att jaga vuxen älg på sin egen mark fram till 2012.

Bernt Lindqvist

Fd förbundsjurist och jaktlagsutredare i Sverige och Ryssland

Comments are closed.