Kategorier

Arkiv

Öppet brev till Peter Eriksson, SJF:s ordförande

Peter ErikssonKungens medaljLeif GW Persson
(Foton: Jägareförbundet, privat, SVT)

En hemställan att Svenska Jägareförbundet offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté. (Revidering 221219.)

 

Motivering
All forskning bygger på dokumentation. Jägareförbundet har mottagit medel av staten för att bedriva forskning. Om förbundet inte kan uppvisa erforderlig dokumentation från Jägareförbundets Forskningskommitté har förbundet på ett allvarligt sätt brustit i sina åtaganden. Förbundet kan då inte på ett trovärdigt sätt äska medel till kommande forskningsuppdrag.  Det är mycket sannolikt att protokollen och andra handlingar tillhörande Jägareförbundets Forskningskommitté avslöjar sanningen om hur det gick till när vargen återkom till våra skogar. Möjligheten att återfå det offentliga uppdraget påverkas naturligtvis också.

Johnny Rülcker var ledamot i Jägareförbundets styrelse åren 1988-1997 och han var ledamot i Jägareförbundets Forskningskommitté 1988-1998. Han var ordförande i Forskningskommittén.

(Rülcker var civiljägmästare och arbetade från 1960 till 1986 som revirförvaltare för Uddeholmsbolaget, sedermera Billerud och Stora. Detta innefattar hela den tidsperiod då vargen oväntat dök upp i våra skogar.)

Johnny Rülcker har själv berättat för mig att han var initiativtagare till viltforskningen vid Grimsö Forskningsstation..

Alla tidigare försök från min sida att få fram samtliga protokoll och övriga handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté har misslyckats. Mail och upprepade påminnelser har inte besvarats. Den kompakta ”tystnaden” har under snart två årtionden varit rådande. Senaste exemplet var när Forskningskommitténs sekreterare tystnade tvärt.
…Läs mer

Genom att uppvisa efterfrågade protokoll och övriga handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté finns möjlighet att misstanken om att Jägareförbundets medverkan till vargens återkomst till våra skogar undanröjs. Uteblivet svar är naturligtvis också ett svar. Sådant svar betraktas då som en bekräftelse på att Jägareförbundet medverkat till att vargen återförts till vår fauna på ett olagligt sätt.

 

Hägnet och Skogsbolaget
Förutvarande förbundsstyrelseledamoten Britt-Marie Nordquist berättade för en begränsad skara åhörare att hon flugit över en inhägnad nära Dalagränsen i samband med en inventering av älg. Piloten bekräftade för mig riktigheten i den uppgiften. På min fråga om man kunde se hägnet ovanifrån svarade piloten Karl Dahlén: ”Det kan en inte undgå att se.”
… Se video

Johnny Rülcker fungerade som revirförvaltare i Uddeholmsbolaget, sedermera för Billerud och STORA. I detta område ligger ett område som benämns Aamäck. Här fanns med mycket stor sannolikhet det hägn som överflögs av piloten Karl Dahlén tillsammans med Britt-Marie Nordqvist.

(En mycket stark misstanke gör gällande att de efterfrågade handlingarna också avslöjar Skogsbolagets inblandning i ärendet. Kanske framkommer det också uppgifter om hur det gick till när länsförbunden i Värmland och Dalarna fick tillgång till ”Jägartorpet” och ”Kullen”, jaktmarker tillhörande STORA. Var det ”tack för hjälpen”?)

 

Verifierbara uppgifter i vargfrågan finns tillgängliga i många artiklar som publicerats i ”infocentrum.se”.

Av artiklarna framgår att också Naturvårdsverket och Jordbruksverket undanhåller offentliga handlingar.

Är det bra för Sverige att Svenska Jägareförbundet och statliga myndigheter undanhåller offentliga handlingar?

 

  • Kopia till Hans Majestät Konungen och hans jaktkamrat Leif GW Persson med en förhoppning om medverkan till att samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté offentliggörs.

 

Harry Fredriksson, Leksand
ansvarig utgivare

f.d. eftersöksjägare i Kungajakter vid Malingsbo-Kloten

Comments are closed.