Kategorier

Arkiv

Angående frågan om Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag (2016/17:1725)

9bf6b7c1-50b0-4eb2-945c-5b289d474306_320SkärmklippBernt Lindqvist
Statsrådet Sven-Erik Bucht 
                                                                                                                               Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist

Bernt Lindqvist, med en gedigen bakgrund, framför sina synpunkter till statsrådet Sven-Erik Bucht angående Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Citat ur skrivelsen:
Redan benämningen ‘allmänna uppdraget’ bestyrker att det är en statlig beställning av tjänster och åtgärder från uppdragsgivarens sida. Detta framgår även av motiveringen för Svenska Jägareförbundets årliga anslag ur Viltvårdsfonden. Att ett sådant uppdrag omfattas av reglerna om offentlig upphandling framstår som självklart. Den rapport som advokaten Anna Ulfsdotter Forsell redovisat, på beställning av Svenska Jägareförbundet, tar inte upp grunderna och kärnfrågorna om existensen och rättssituationen för det allmänna uppdraget. Det var inte heller att förvänta då den tillkommit efter en beställning av en starkt berörd intressepart.
… Läs mer

Comments are closed.