Kategorier

Arkiv

Viltforskning i Sverige – statliga jaktkortet

RegeringenSveriges Riksdag

Viltforskningen i Sverige finns beskriven i Statens Offentliga Utredningar, SOU 1983:21
… Läs mer

På näst sista sidan står att läsa under rubriken ”I projektgruppens forskningsprogram har målen formulerats på följande sätt”

”…Genom denna forskning skall grunden läggas för ett varaktigt nyttjande av viltbestånden till nytta och nöje för människan. Möjligheter till och omfattningen av nyttjandet skall belysas liksom viltbeståndens avkastning under olika förutsättningar, t.ex. i form av byte av jakt, naturupplevelser vid friluftsliv. …”

Anmärkning:
Detta måste tolkas som att all viltforskning är till för hela befolkningens glädje och nytta, inte bara för jägarna.

Statistiska Centralbyrån uppger att i slutet av år 2021 var Sveriges folkmängd 10.452.326 personer. Uppskattat antal jägare uppges vara c:a 300.000 personer.
Detta innebär att 2,9% av befolkningen (jägarna) skall stå för alla viltforskningskostnader via det statliga jaktkortet som sedan skall avnjutas av landets hela befolkning.

Är det en ynnest för jägargruppen att det förhåller sig på det sättet eller är det en särskild punktskatt riktad till alla jägare?

Tiden måste vara mogen att ifrågasätta det statliga jaktkortets existens!

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

Comments are closed.