Kategorier

Arkiv

Påminnelse om att Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med!

20231105_132630

Det har nu gått en månad sedan Leksands kommun (org.nr. 212000-2163) och Molnbyggen Jakt Ekonomisk Förening (org.nr 769602-3212), kallad Korpholen, uppmanades att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med.

Jag har ännu inte fått någon reaktion från Leksands kommun eller Korpholen.

”Kommunalråd Bo Petterssons väg” har återuppbyggts. Resultatet kan ses här ovan. Det är nu en stor ansamling vatten som trycker emot ”Kommunalråd Bo Petterssons väg”. Vattensamlingen är ett resultat av olagligt gjorda dikningar (Se Jordabalken 3 kap. 1§ och 3§). Läs mer… Påminnelse om att Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med!

Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med!

Ulrika LiljebergLeksands kn311543_321110684650617_1721628569_n
Ulrika Liljeberg    Foto:Riksdagen                                                                                                Åke Sjöberg   Foto:Facebook

Leksands kommun med kommunalrådet Ulrika Liljeberg (C) som ytterst ansvarig för kommunens verksamhet och Åke Sjöberg som kommunens miljöchef hade hamnat i en besvärlig situation. De skulle bli tvingade till att erkänna att Leksands kommun hade gjort fel när kommunen beviljade bygglov för infiltrationsanläggning vid slakthuset i Åkersbodarna. Detta var något de var ytterst ovilliga att göra. De skulle då samtidigt också bli tvingade att avslöja att det var helt och hållet fel att bevilja bygglov på denna plats. Kunde det finnas en annan lösning?

Läs mer… Leksands kommun och Korpholen uppmanas att rätta till de fel och olagligheter de ställt till med!

Slakthusbedrägeriet

Slakthuset

Sammanställning

Avsnitt 1          Historiska dumskallar (C) i Leksands kommun.
Avsnitt 2          Ny Miljöchef i Leksand 2007-04-23, Åke Sjöberg.
Avsnitt 3          Fanns det förutsättningar för att bevilja bygglov?
Avsnitt 4          Fanns det befintliga diken på denna byggplats?
Avsnitt 5          Provgrop för att visa det verkliga förhållandet på platsen.
Avsnitt 6          Vad kan man göra då ingen lyssnar på vad man har att säga? Bygga en fördämning?
Avsnitt 7          Utdrag ur Brottsbalken. 15 Kap Om mened, falskt åtal och annan osann utsaga.
Avsnitt 8          Slakthusbedrägeriet genomfördes.
Avsnitt 9          Överlantmätarens yttrande om diken på platsen.
Avsnitt 10        Plan- och Bygglagen.
Avsnitt 11        Trumfkortet.
(Först publicerad 2023-08-12. Senast reviderad 2023-08-24)

Läs mer… Slakthusbedrägeriet

VARGEN-Myndighetssverige mörkar illegal utplantering

 

 

peter-kullgrenSjundatiken
Landsbygdsminister Peter Kullgren (foto Riksdagen)

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren har kallat ett flertal Landshövdingar till ett möte angående vargfrågan. En uppmaning riktas till samtliga mötesdeltagare:

- Utgå i diskussionen ifrån att vi i vårt land förvaltar en vargpopulation som är illegalt inplanterad  – en invasiv art.

Om Svenska Jägareförbundet lägger fram eftersökta handlingar från Forskningskommittén eller om jag ges tillgång till efterfrågat genetiskt material kan sanningen komma att avslöjas.

Vi får då ett helt annat utgångsläge i den förda vargpolitiken!

Läs mer… VARGEN-Myndighetssverige mörkar illegal utplantering

Motion – Offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté

SJF ordf o tidigare adm chef

Till
Jägareförbundet Dalarnas årsmöte 2023

 

MOTION

Offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté.

Motivering
Protokollen och andra handlingar tillhörande Jägareförbundets Forskningskommitté avslöjar med mycket stor sannolikhet sanningen om hur det gick till när vargen återkom till våra skogar.

Läs mer… Motion – Offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté

Öppet brev till Nils-Olof Olsson, f.d. sekreterare i Svenska Jägareförbundets forskningskommitté

Nils-Olof Olsson BildSJF logoRegeringen o NVV
Foto: Facebook

Angelägen fråga till Nils-Olof Olsson, tidigare sekreterare i Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté.
Frågan handlar om att skriva protokoll och om arkivering.

 

Läs mer… Öppet brev till Nils-Olof Olsson, f.d. sekreterare i Svenska Jägareförbundets forskningskommitté

Sekreteraren undanhåller ”bevis”

SJF logoNils-Olof Olsson BildNVV

Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté hade en sekreterare vid namn Nils-Olof Olsson. Han har redan tidigare uppmanats att ta fram samtliga protokoll och övriga handlingar från Forskningskommittén men valde i stället tystnaden. Ingen redovisning av dokument! Vart tog han vägen?

Läs mer… Sekreteraren undanhåller ”bevis”

Offentliga handlingar mörkas av SJF och NVV

NVVBjörn RisingerSJF logoPeter Eriksson

Det är ett obestridligt faktum att Svenska Jägareförbundet under många år har haft en kommitté i syfte att bedriva forskning, Jägareförbundets Forskningskommitté. I denna kommitté ingick en representant för Naturvårdsverket, Christer Borg. Detta medför att alla handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté är offentliga handlingar som skall finnas tillgängliga för alla som önskar få ta del av innehållet.

Läs mer… Offentliga handlingar mörkas av SJF och NVV

Öppet brev till Peter Eriksson, SJF:s ordförande

Peter ErikssonKungens medaljLeif GW Persson
(Foton: Jägareförbundet, privat, SVT)

En hemställan att Svenska Jägareförbundet offentliggör samtliga protokoll och övriga handlingar rörande Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté. (Revidering 221219.)

Läs mer… Öppet brev till Peter Eriksson, SJF:s ordförande

Jordbruksverket och Skogsstyrelsen mörkar offentliga handlingar

jordbruksverketskogsstyrelsen

Det är ett obestridligt faktum att de statliga myndigheterna Jordbruksverket och Skogsstyrelsen undanhåller och mörkar offentliga handlingar som rör vargimport till Sverige.

Läs mer… Jordbruksverket och Skogsstyrelsen mörkar offentliga handlingar

Hägnet i Aamäck fanns på mark tillhörande STORA

Stora Enso Falun bild EniroStora Enso logga

Det har under två decennier stått klart för mig att det funnits ett hägn i Aamäck, Hagfors kommun i Värmland. Den mark som hägnet funnits på kallades i folkmun för ”sågtanden” till följd av hur rågångarna ser ut på kartan.

Läs mer… Hägnet i Aamäck fanns på mark tillhörande STORA

1984 fanns polska vargar vid Öster Malma

Öster Malma foto TS Eriksson WikipediaSJF logo
Foto: TS Eriksson Wikipedia

För 20 år sedan framträdde dåvarande kommunalrådet Carl-Erik Nyström i Falu-Kuriren och medverkade i nyhetsprogram i lokal-TV. Han berättade om en studieresa med buss ifrån Falun till Öster Malma som hade ägt rum 1984.

Vargar hade införts från Polen. ”Dalarnas Jaktvårdsförbund vet vem som ligger bakom både införseln och finansieringen”.

Läs mer… 1984 fanns polska vargar vid Öster Malma

Viltforskning i Sverige – statliga jaktkortet

RegeringenSveriges Riksdag

Viltforskningen i Sverige finns beskriven i Statens Offentliga Utredningar, SOU 1983:21
… Läs mer

På näst sista sidan står att läsa under rubriken ”I projektgruppens forskningsprogram har målen formulerats på följande sätt”

”…Genom denna forskning skall grunden läggas för ett varaktigt nyttjande av viltbestånden till nytta och nöje för människan. Möjligheter till och omfattningen av nyttjandet skall belysas liksom viltbeståndens avkastning under olika förutsättningar, t.ex. i form av byte av jakt, naturupplevelser vid friluftsliv. …”

Anmärkning:
Detta måste tolkas som att all viltforskning är till för hela befolkningens glädje och nytta, inte bara för jägarna.

Statistiska Centralbyrån uppger att i slutet av år 2021 var Sveriges folkmängd 10.452.326 personer. Uppskattat antal jägare uppges vara c:a 300.000 personer.
Detta innebär att 2,9% av befolkningen (jägarna) skall stå för alla viltforskningskostnader via det statliga jaktkortet som sedan skall avnjutas av landets hela befolkning.

Är det en ynnest för jägargruppen att det förhåller sig på det sättet eller är det en särskild punktskatt riktad till alla jägare?

Tiden måste vara mogen att ifrågasätta det statliga jaktkortets existens!

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

Angående frågan om Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag (2016/17:1725)

9bf6b7c1-50b0-4eb2-945c-5b289d474306_320SkärmklippBernt Lindqvist
Statsrådet Sven-Erik Bucht 
                                                                                                                               Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist

Bernt Lindqvist, med en gedigen bakgrund, framför sina synpunkter till statsrådet Sven-Erik Bucht angående Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Citat ur skrivelsen:
Redan benämningen ‘allmänna uppdraget’ bestyrker att det är en statlig beställning av tjänster och åtgärder från uppdragsgivarens sida. Detta framgår även av motiveringen för Svenska Jägareförbundets årliga anslag ur Viltvårdsfonden. Att ett sådant uppdrag omfattas av reglerna om offentlig upphandling framstår som självklart. Den rapport som advokaten Anna Ulfsdotter Forsell redovisat, på beställning av Svenska Jägareförbundet, tar inte upp grunderna och kärnfrågorna om existensen och rättssituationen för det allmänna uppdraget. Det var inte heller att förvänta då den tillkommit efter en beställning av en starkt berörd intressepart.
… Läs mer

LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

Bernt i Baggbro 2015 Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist och jaktlagsutredare i Sverige och Ryssland

Det är uppenbart att älgjaktsreformen från 2012 inte fungerar.

I massmedier framhålls älgen allt oftare som ett hot mot det svenska skogsbruket. Det rapporteras om extrema och ökande älgskador på flera miljarder i ungskog av tall och lövskog. Senaste förslaget till lösning, framfört av lantbrukspressen, är en radikalt ökad avskjutning till hälften av nuvarande älgstam.

Läs mer… LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

Regeringens nya klassindelning

Bernt i Baggbro 2015Förbundet Rättvis Jakt2


På senaste tiden har regeringen börjat indela företrädare för olika intressen, som kunniga och ansvarsfulla, eller undermåliga vad gäller kunskap och miljöansvar. Det senaste som klart styrker regeringens uppfattning och agerande i denna riktning, är beslutet att tillsätta två extra ledamöter i de länsvisa viltförvaltningsdelegationerna med ytterligare en ledamot för ”miljö- och naturvårdsorganisationerna” samt en ledamot för ”natur/ekoturismföretagen”.

Läs mer… Regeringens nya klassindelning

Johnny Rülcker och Svenska Jägareförbundet

johnny rylckerSvensk Jakt

En resumé över Johnny Rülckers tid i Svenska Jägareförbundet fanns att läsa i Svensk Jakt 21 augusti 2013.
… Läs mer

Vargarna hotar kungens älgjakt

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Den kungliga älgjakten i Malingsbo Kloten hotas av en kraftigt växande vargstam. På ett år har vargstammen fyrdubblats i området.
… Läs mer

DNA i vargforskningens tjänst – till vilken nytta?

 

 

UUEllegren

1996
Professor Hans Ellegren vid Uppsala Universitet publicerade en rapport som låg till grund för en artikel i Svensk Jakt, nr 5 1996, med rubriken ”Den svenska vargstammen kan komma ifrån Estland”.

När detta kom till allmänhetens kännedom började tvivlen hopa sig.

- Hur hade vargen kunnat genomföra sin ”vandring på egna ben” till mellersta Skandinavien?

Läs mer… DNA i vargforskningens tjänst – till vilken nytta?

DNA kan komma att avslöja vargens hemligheter

bild 31800357_10202189719998729_24409522_nKaj Granlund

I en intervju med Kaj Granlund framkommer att han under de senaste fem åren har DNA-testat 44 finska vargar, 19 sibiriska vargar, 2 ryska vargar samt 10 ryska gränshundar. Testerna har bestått av

  1. En populationsanalys som baserat sig på 7000 så kallade SNP markörer (Single Nucleotide Polymorfism), dvs positionsbestämda variationer i arvsmassan som berör en enda nukleotid. Med dessa är det möjligt att bestämma underart (varg, schäfer, spets, bulldog, mm.) Man ser också ganska klart olika grader av hybridisering.
  2. En analys av enskilda egenskaper, såsom färg, kroppsbyggnad mm.

Läs mer… DNA kan komma att avslöja vargens hemligheter