Kategorier

Arkiv

Solveig Larssons hundhållning under utredning

LST VästerbottenSolveig UmeåJRF loggo

Jägarnas Riksförbund avhöll sitt ordinarie årsmöte 19 juni 2021. Förbundsordföranden Solveig Larsson förklarade och försäkrade inför hela stämman att det inte finns något att oroa sig för beträffande hennes hundhållning. Ärendet är avslutat, intygade hon…!?

Detta påstående verkade orimligt med tanke på den korta tid som förflutit sedan senaste anmälan gjordes. Den anmälan gällde dödandet av en sällskapshund.

Läs mer… Solveig Larssons hundhållning under utredning

51 ombud röstar om jägarkårens heder

Solveig UmeåLogonFoto: Wikipedia

Lördag 19 maj 2021 är det dags!

Då röstar 51 ombud om styrelsen för Jägarnas Riksförbund skall få ansvarsfrihet eller inte.

Läs mer… 51 ombud röstar om jägarkårens heder

Mer om fulspel i Jägarnas Riksförbund

FulspelLogon
                                                                                                                        Foto: Wikipedia

För att gå generalsekreterare Per Wanströms och förbundsstyrelsens ärenden är valberedningen inte lottlös.
Valberedningen

Man brukar säga att man får det man betalar för…

 

Läs mer… Mer om fulspel i Jägarnas Riksförbund

Fulspel i Jägarnas Riksförbund m.m.

Anders Lindström fotoSolveig Umeå

I Jakt & Jägare kunde man 2021-06-11 läsa en artikel med rubriken Vi deltar inte i något fulspel.

Anders Lindström, valberedningens ordförande, är en stor skämtare som inte kan eller får tas på allvar.

Läs mer… Fulspel i Jägarnas Riksförbund m.m.

Hela jägarkårens anseende i händerna på JRF:s ombud

JRF loggoUmeå SFFs rovdjursträff 065NVVRiksrevisionen

Jägarnas Riksförbund avhåller sin ordinarie årsstämma lördagen 19 juni 2021. Enligt stadgarna:

”…Årsstämman består av 51 ombud för distrikten, samt vid årsstämman tjänstgörande funktionärer”.

”…Endast valda ombud har förslags- och rösträtt”.

Läs mer… Hela jägarkårens anseende i händerna på JRF:s ombud

JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande

Victoria KällmanNo one is more hated

I Jakt & Jägare kunde man läsa 2021-05-28 under rubriken ”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”, citat:

”… förbundsstyrelsen gör uppenbarligen bedömningen att en styrelseledamot som driver frågor, ställer frågor och har andra åsikter än övriga ledamöter skadar förbundet och därmed skall uteslutas enligt paragraf 6…”

Läs mer… JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande

Anmälan till Riksrevisionen

RiksrevisionenBjörn RisingerNVV

Fredagen 28 maj 2021 offentliggjordes att ”Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag ur viltvårdsfonden”. Ur texten framgår att … ”Efter denna sista prövning återstod två ansökningar som bedömdes uppfylla syftet med bidraget fullt ut och därmed kunde beviljas bidrag”.

Jägarnas Riksförbund var ett av de förbund som beviljats bidrag, närmare bestämt 8,4 miljoner kronor. Det har i dagarna framkommit uppgifter i media som gör att utbetalning av detta beviljade bidrag bör inhiberas tills en rad oklarheter inom Jägarnas Riksförbund klarats upp.

Läs mer… Anmälan till Riksrevisionen

Uteslutningarna, demokratin och vargfrågan i Jägarnas Riksförbund m.m.

127191Solveig

Man kan läsa i Jägarnas Riksförbunds propagandatidning Jakt & Jägare 2021-05-28 att, citat:
”JRF:s Norrbottendistrikt gör tyvärr bedömningen att Jägarnas Riksförbund tycks ha förfallit till en topp- och tjänstemannastyrd organisation, …etc”

Detta förfall tog sin början redan för tjugo år sedan när Conny Sandström tillträdde som ny ordförande för JRF….
… Läs mer

Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

 

SPSF001

 

Läs mer… Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Diktaturfasoner i Dalakretsen

ÖSM Dalakretsen 2019

Östsvenska Mästerskapen Militär Snabbmatch arrangerades av Dalarnas Pistolskyttekrets i Borlänge 11-12 maj 2019.

Läs mer… Diktaturfasoner i Dalakretsen

Skattemedel används för att betala privata utgifter

RegeringenFörsvarsmaktenSPSFLena 11

Svenska Pistolskytteförbundet har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

Läs mer… Skattemedel används för att betala privata utgifter

Diktaturen i Pistolskytteförbundet

Lena 15SPSF (2)

Förbundsstyrelseledamoten Lena Sjögren ljuger värre än värst men får ändå medhåll av Dalakretsens styrelse i vilken hon är ordförande. 

Läs mer… Diktaturen i Pistolskytteförbundet

”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

White Angel - KopiaDalarnas Pistolskyttekrets

Dalarnas Pistolskyttekrets är en ideell förening som finns registrerad med eget organisationsnummer, 802500-8205, hos Skatteverket.

För ideella föreningar finns ingen lag som reglerar verksamheten. Däremot finns det stadgar i varje förening som skall efterföljas. Stadgarna har antagits på demokratisk väg vid föreningens årsstämma.

Läs mer… ”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

SäkB april 2015 i verkligheten…

SäkB Nils-Anders Ekberg Nils-Anders Ekberg (bild från SPSF:s hemsida)
Länk till SäkB april 2015

 

 

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet

På sidan 2 kan man läsa att en av undertecknarna till denna utgåva heter Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare i Svenska Pistolskytteförbundet. På pistolskytteförbundets hemsida kan man också läsa att Nils-Anders Ekberg, förutom att han är generalsekreterare, också ingår i en speciell kommitté som benämns Regelkommittén. Deltagarna i denna kommitté förväntas känna till det mesta inom pistolskytte.
… Läs mer

Läs mer… SäkB april 2015 i verkligheten…

Jägareförbundet mörkar fakta i vargfrågan

I början av augusti 2020 dök frågan upp om en försvunnen varg från SVA. Detta visade sig vara en het potatis. In från kulisserna dyker det upp en person vid namn Nils-Olof Olsson och tillrättavisar den som startat tråden. Allt skedde inför öppen ridå i facebook-gruppen Jägarliv med drygt 55.000 medlemmar.
Nils-Olof Olsson BildSJF
(Bild hämtad från facebook Sven-Olof Olsson)

 

 

 

Läs mer… Jägareförbundet mörkar fakta i vargfrågan

Skanåker börjar året med en fullpoängare!

RagnarRagnar Skanåker, ordförande i Sveriges Vapenägares Förbund   logo

 

Läs mer… Skanåker börjar året med en fullpoängare!

Jägareförbundet invaderar Riksdagshuset

SJF HälgeSveriges Riksdag

Den 12 februari 2020 arrangerar Svenska Jägareförbundet ett seminarium i Riksdagen på temat ”Svensk vargförvaltning i framtiden”.

Läs mer… Jägareförbundet invaderar Riksdagshuset

Djurparksvarg skjuten i Norge?

DSC_3995-e1524651611472 kopiera

Den 17 december 2015 sköts vargen i Norge efter att ha traskat runt i Sverige under några veckor. Domen föll i Eidsivating Lagmansrett 2018-02-16, ärende LE-2017-6392.

Skytten fick 5 månaders fängelsestraff, fråntogs rätten till jakt och fångst under 3 år samt fick ett gevär beslagtaget.

Läs mer… Djurparksvarg skjuten i Norge?

Tjuvskjutna vargar legalt skjutna?

Skärmklipp

Åter igen figurerar det uppgifter i media om att det skulle tjuvskjutas stora mängder med varg och till intäkt för detta tar man det faktum att vargstammen inte ökar i den takt det antagits att den skulle öka i. Dessutom så har ett stort antal vargrevir, framförallt i Dalarna, försvunnit. Förutom att varg skulle tjuvskjutas så påstår miljöåklagare Åse Schoultz att denna jakt skulle vara organiserad.

  Läs mer… Tjuvskjutna vargar legalt skjutna?

Indicierna pekar på regeringscensur!

Skärmklipp

”Som jag ser det så kvarstår bara en förklaring till nedstängningen i Sverige och det är att den skett på direkt order från den svenska regeringen eller delar av den. Denna slutsats stärks av informell information som Swebbtv fått från en journalist, som menar att det verkliga skälet är, att man från regeringens sida vill tysta Lars Berns (alltså mina) debattinlägg i klimatfrågan som börjat bli mycket besvärande för regeringen.”
… Läs mer