”Vem kommer vilja bli skogsägare?”

tankesmedjan

Det knackar på dörren. Jag öppnar. Utanför står en stram grå man som presenterar sig som statens inspektor för byggnadsvård. Han undrar om han får komma in.
… Läs mer

Anmäler inte ihjälbiten kalv

SkärmklippJ&J

En kalv hittades på tisdagsmorgonen ihjälbiten i en hage utanför Torsby. Ägaren Per-Åke Nykvist anmäler inte saken till länsstyrelsen.
– Sist de var här höll de med om att varg ätit på en död kalv. Men de kunde inte vara säkra på att vargen verkligen dödat den. Jag orkar inte med sådant trams, säger Per-Åke Nykvist.
… Läs mer

Illegal vargtransport från Tjeckien stoppades vid gränsen till Österrike!

vwlvm

27.06.2016 illegaler Wolfstranssport aus Tschechien an der österreichischen grenze aufgehalten worden!

(Översättning: Harry Fredriksson)

Läs mer… Illegal vargtransport från Tjeckien stoppades vid gränsen till Österrike!

Regeringen vill begränsa vildsvinens härjningar

land

Regeringen vill förbjuda eller begränsa utfodringen av vilt. Under den gröna säsongen föreslås generellt förbud. Under höst och vinter öppnas för begränsningar som kan få bort avarter som att hela lastbilslass av sockerbetor lämnas i naturen för att göda stammen av vildsvin.
… Läs mer

Norge vill ha en gemensam vargpolitik med Sverige

p4

Norge och Sverige måste ha en gemensam rovdjurspolitik och öka samarbetet om vargen. Det menar den norske Stortingsledamoten Sverre Myrli i Arbeiderpartiet.
… Läs mer

”De beter sig som en gerilla”

atl

För Lotta Wiringe blev mötet med Landshypoteks konsulter chockartat. ”Jag trodde att vi skulle få hjälp att hitta lösningar. Givetvis ska man göra rätt för sig men som de far fram är förfärligt. De beter sig som en gerilla.”
… Läs mer

Bönder pressas till konkurs

atl

Mjölkkrisen förvärras i takt med att mjölkpriset sjunker. Allt fler mjölkgårdar får problem med kassaflödet. Två konsulter från Landshypotek anklagas för att pressa bönder och sätta gårdar i konkurs.
… Läs mer

Fri vargjakt i delar av Kanada

J&J

I provinsen British Columbia i Kanada införs fri jakt på varg. Det sker för att skydda vildrenarna, caribou.
… Läs mer

Den skandinaviska vargpopulationen skiljer sig genetiskt ifrån populationen i Finland och Ryssland

Naturen for alle

Var kommer de ifrån? Importerade?

Vad betyder detta?

Sker ett utbyte på naturlig väg eller ges det hjälp till dessa alfa-djur…

(Källa: Naturen for alle, översättning Harry Fredriksson)

 

Läs mer… Den skandinaviska vargpopulationen skiljer sig genetiskt ifrån populationen i Finland och Ryssland

Kraftiga betesskador i Svealand

land

Ungefär tio procent av ungtallarna i Svealand har färska betesskador. Räknar man med även tidigare års skador så är var tredje tallstam betesskadad.
… Läs mer

Rovdyr, kulturlandskap og biologisk mangfold

Bondelag

KRONIKK: Rovdyr fører til mindre beiting. Mindre beiting fører til gjengroing. Gjengroing er en trussel mot det kulturbetingede artsmangfoldet, skriver Geir-Harald Strand, fag- og forskningsleder i NIBIO i denne kronikken, som også har stått i Trønder-Avisa.
… Läs mer

Varför granskas inte de ”gröna” makthavarna?

svensk jaktSprängare

Lantbrukare, skogsägare och jägare blir ifrågasatta medan de ”gröna” makthavarna slipper granskning. Medierna går ibland miljörörelsens ärenden och granskar inte tjänstemän som missbrukar sin ställning. Inte heller värnarorganisationerna granskas, skriver förbundsordförande Björn Sprängare.
… Läs mer

Med stor sannolikhet har Jägareförbundet svaret på hur det gick till när vargen återvände till våra skogar. Det svaret kan vända upp och ned på hela rovdjurspolitiken. Jag tycker att Björn Sprängare kan börja med att granska sin egen organisation. Varför vägrar ledande gestalter inom Svenska Jägareförbundet att svara på mail???   … Läs mer

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

Nytt bestandsmål og ny sone for ulv

Regeringen Norge

Klima- og miljødepartementet har kommet med forskrift om nytt bestandsmål for ulv. I tråd med Stortingets vedtak skal målet være på 4-6 årlige ynglinger (ungekull) av ulv i Norge. Endringene i rovviltforskriften trer i kraft straks.
… Läs mer

Vildsvin äter upp Ingemars åkrar – kostar 250.000 om året

 

svt

Vildsvin ställer till med stora problem för framför allt lantbrukare i länet. På Alkvetterns gård i Karlskoga orsakar vildsvinen dyra skador trots intensiv jakt.
… Läs mer

Rovdjursföreningen avgör vad som är lagligt

jj_logo100%Lätta något.

I dag är det inga löst grundade rykten om att Naturvårdsverket gärna samarbetar med Svenska Rovdjursföreningen. Det är rena fakta och avspeglar sig i att flera tjänstemän också sitter eller har suttit i Rovdjursföreningens styrelse.
… Läs mer

 

Brydde seg katten om holet i døra: Viktigare enn du trur

nrkhål i dörr

Slike hol finst i eit utal løedører i heile landet – og dei er der for ein grunn.
… Läs mer

NJFF ber om ulve-avklaring

njff

NJFF ber Stortinget presisere det nye rovviltforliket. NJFF mener særlig at den praktiske konsekvensen av forlikets intervallmål for ulv må avklares tydeligere.
… Läs mer

Rovviltnemnda sier ja til felling av Osdalsflokken

nationen

Rovviltnemnda gir grønt lys til felling av samtlige åtte ulver i den såkalte Osdalsflokken i Hedmark. SV og Miljøpartiet De Grønne stemte imot under tirsdagens møte.
… Läs mer

Skadefellingstillatelse gitt på en ulv i Stange

öst

Mandag 20. juni ble det observert en ulv i Romedal allmenning, i Stange kommune. Fellingsleder i Stange kommune hadde dagen før vært i kontakt med Fylkesmannen i Hedmark angående skadefellingstillatelse.
… Läs mer

Lagrådsremiss om vildsvin och viltskador

Regeringskansliet

I en lagrådsremiss som lämnats till Lagrådet den 16 juni föreslås att det i jaktlagen förs in ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om förbud mot eller villkor för utfodring av vilt som inte hålls i hägn. Det föreslås även att det i jaktlagen föreskrivs att mål om jakt efter björn, varg, järv, lo eller kungsörn ska handläggas skyndsamt.
… Läs mer