Kategorier

Arkiv

Ställ korrumperade och ansvarslösa tjänstemän inför folktribunaler – ”Haveristerna” – Kapitel 23

SkärmklippSkärmklipp2

År 1974 tog Olof Palme bort tjänstemannaansvaret. Ungefär samtidigt utfördes tre Russel-tribunaler* där man bland annat tog upp människorättsfrågor och anklagade USA för brott mot mänskligheten i Vietnam.
… Läs mer

Hybridvalpar har upptäckts

NVV

Länsstyrelsen i Södermanlands län har hittat hybridvalpar mellan varg och hund. Det har nu bekräftats genom DNA-analys. Detta är det första fallet i Sverige.
… Läs mer

Så mycket kostar rovdjuren

Skärmklippatl

Drygt 70 miljoner kronor per år de senaste tio åren. Så stora är de direkta kostnaderna för de fredade rovdjuren.
… Läs mer

Vargar hoppade över elstängsel

Skärmklippjoj

Danska forskare har i försök sett att varg inte har några problem att ta sig över stängsel med eltrådar. Ett hästkadaver gjorde att vargarna forcerade stängslet.
… Läs mer

Rovdjursjägares namn skyddas av polisen

Skärmklipp1Skärmklipp

Specialutbildade jägare som ska avliva skadade rovdjur skyddas av polisen med anonymitet, eftersom det finns en hotbild mot dem.
… Läs mer

Skogsägare får rätt mot Skogsstyrelsen

Skärmklippsvt

Fem skogsägare i Hälsingland som överklagat ett beslut av Skogsstyrelsen som förbjöd dem att avverka skog på sin mark har nu vunnit processen i Mark- och miljödomstolen. Rätten går på skogsägarnas linje och upphäver skogsstyrelsens beslut från i somras
… Läs mer

Här väljer länsstyrelsen den mjuka vägen

Skärmklippatl

Jämtland stoppar all tvångsinlösen av mark för att bilda naturreservat. Enligt uppgift till ATL ligger en konflikt med en tjänsteman bakom beslutet.
… Läs mer

Förlängd skyddsjakt på Riala-vargen

Skärmklippatl

Eftersom ingen varg fälldes under de första tio dagarna förlängs nu skyddsjakten i Riala-området norr om Stockholm.
… Läs mer

Wolves in Israel are raiding campsites to try to snatch children, experts warn

Skärmklipp2Skärmklipp

There have been ten attacks by wolves on humans in the past four months in Israel, and in most cases the animals were trying to make off with infants or babies, the Haaretz daily reported on Tuesday.
… Läs mer

Tre hunder angrepet og bitt av ulv: – Heldige som fortsatt har henne

SkärmklippEU

Søndagsturen i skogen ble forvandlet til et mareritt da familiehunden Mila ble angrepet og bitt av ulv. Tre ulveangrep på hund er dokumentert lokalt de siste dagene.
… Läs mer

Artskyddsförordningen stoppar avverkningar

Skärmklippatl

93 avverkningar har hittills i år stoppats helt eller delvis med hänvisning till Artskyddsförordningen. Det är mer än under hela förra året.
…Läs mer

DEBATT: Illegal utsättning av varg

cropVLBLOT_1041261Skärmklipp2


På 1990-talet fanns det aktivister i Finland som systematiskt­ satte ut varghybrider i vår natur. Vargarna har återfunnits i Österbotten.
… Läs mer

Otillåtna jaktmetoder avslöjas

Skärmklippsvt

Årets björnjakt är i full gång och länsstyrelsernas besiktningsmän har bråda dagar. Besiktningarna visar att björnarna i allt större utsträckning lockas med otillåtna metoder för att snabbt kunna skjutas när jakten drar i gång, något som blivit ett problem enligt Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott.
… Läs mer

Naturvårdsverket har misslyckats

SkärmklippSkärmklipp

Naturvårdsverket har misslyckats. Hornborgasjön är ett havererat naturvårdsprojekt. Och bönderna får betala priset. Det hävdar Anders Lind, som på grund av sitt fågelintresse flyttade till Hornborgasjön för över 40 år sedan.
… Läs mer

Evigt tjat om älgskador

Betesskada

De stora skogsföretagen totalavverkar sina arealer och återplanterar med cirka 2 000 plantor per hektar. De utgår ifrån att alla plantor skall få växa i fred och i snabb takt för att möjliggöra tidig avverkning. Så fort en planta skadats av älg skriker de i högan sky – älgen måste bort!

Läs mer… Evigt tjat om älgskador

Noll vargar, om nye jägarbasen får välja

SkärmklippSkärmklipp

Västerås (JJ) Noll eller 150 vargar? Svaret från Svenska Jägareförbundets nye ordförande, Torbjörn Larsson, kommer lika snabbt som oväntat: – Noll vargar, svarar han.
… Läs mer

Vad har Svenska Jägareförbundet uppnått med sitt krav på 150 vargar?

Björn dödade får på fäbod – Flera rovdjursangrepp i Dalarna nu i sommar

Skärmklipp

Malung (JJ) Natten till i går attackerade björn får som går på en fäbod utanför Malung. Samma fäbod utsattes för angrepp tidigare i somras med av björn.
… Läs mer

Vargar ska vara på Skansen, inte i skogen

Skärmklipp2Skärmklipp

Det finns inga bra anledningar till att det inte ska vara tillåtet att skjuta varg.
… Läs mer

Angående frågan om Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag (2016/17:1725)

9bf6b7c1-50b0-4eb2-945c-5b289d474306_320SkärmklippBernt Lindqvist
Statsrådet Sven-Erik Bucht 
                                                                                                                               Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist

Bernt Lindqvist, med en gedigen bakgrund, framför sina synpunkter till statsrådet Sven-Erik Bucht angående Svenska Jägareförbundets allmänna uppdrag.

Citat ur skrivelsen:
Redan benämningen ”allmänna uppdraget” bestyrker att det är en statlig beställning av tjänster och åtgärder från uppdragsgivarens sida. Detta framgår även av motiveringen för Svenska Jägareförbundets årliga anslag ur Viltvårdsfonden. Att ett sådant uppdrag omfattas av reglerna om offentlig upphandling framstår som självklart. Den rapport som advokaten Anna Ulfsdotter Forsell redovisat, på beställning av Svenska Jägareförbundet, tar inte upp grunderna och kärnfrågorna om existensen och rättssituationen för det allmänna uppdraget. Det var inte heller att förvänta då den tillkommit efter en beställning av en starkt berörd intressepart.
… Läs mer

Ny genetisk utredning av ulvestammen i Norge

Skärmklipp

Det første av to steg for å finne ut mer om den skandinaviske ulvestammens genetiske opphav er nå i gang. Tre uavhengige amerikanske forskere fra bl.a. Harvard gjennomfører nå en gjennomgang av eksisterende studier og kunnskap.
… Läs mer