Kategorier

Arkiv

Norrman fälld i lagmannsrett för att ha skjutit varg

Skärmklipp
Mann domfelt for ulovlig felling av en ulv. Lagmannsretten tok utgangspunkt i en straff av fengsel i 8 måneder. På grunn av at saken var blitt gammel og at tiltalte erkjente forholdet i første avhør ble straffen satt til fengsel i 5 måneder. Tap av retten til å drive jakt og fangst i 3 år og inndragning av en rifle.
(5 månaders fängelse, jaktförbud i 3 år samt fråntagen ett gevär)

… Läs mer

Sanningen bakom slakthusbråket – del 3

Leksands kommunSlakthusetAdvokatsamfundet

Hämndlystna jägare anlitar ohederlig och samvetslös advokat

Bakgrund                          (Reviderad 2018-02-28)
Korpholens jaktlag och Leksands kommun anlade ett enskilt avlopp med infiltrationsbädd vars utförande inte på någon endaste punkt var förenlig med Naturvårdsverkets föreskrifter. Dessutom löste jaktlaget sina egna dagvattenproblem genom att egenmäktigt utföra avdräneringsdikning som avslutades mot vår mark utan vårt medgivande. För att lokalt sänka grundvattennivån på platsen uppmanade Leksands miljöchef jaktlaget att gräva dikena 0,5 meter djupare. Han försökte på så sätt säkerställa att infiltrationsbädden inte skulle bli vattenfylld och därmed riskera att få stopp i avloppet.

Läs mer… Sanningen bakom slakthusbråket – del 3

Svenska riksdagsgruppen har lämnat in spörsmål om vargen

Skärmklipp3Skärmklipp4
Svenska riksdagsgruppen är orolig för förekomsten av varg i såväl Österbotten som Västnyland och har därför lämnat in ett spörsmål till regeringen.
… Läs mer

Leksands kommun anmäld till Förvaltningsrätten

Leksands kommunCenterloggaSkärmklipp

Leksands kommunalråd, Ulrika Liljeberg (C), är jurist och hon har arbetat som åklagare vid Falu Tingsrätt. Man förutsätter naturligtvis att hon ser till att Leksands kommun följer gällande lagar och förordningar. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Därför har Leksands kommun nu anmälts till Förvaltningsrätten i Falun.

Anmälan finns här nedan:

Läs mer… Leksands kommun anmäld till Förvaltningsrätten

Sanningen bakom slakthusbråket – del 2

Leksands kommunSlakthus i ÅkersbodarnaNVV

Är det omöjligt att komma överens med Harry Fredriksson i Leksand?

Läs mer… Sanningen bakom slakthusbråket – del 2

Sanningen bakom slakthusbråket – del 1

Leksands kommunSlakthusetNVV

 

Det brukar sägas att sanningen kommer ifatt oss alla.

Så är det idag när det gäller slakthuset i Åkersbodarna. Sanningen är nu ifatt Leksands kommun.

Landets alla kommuner har ålagts att åtgärda alla bristfälliga avlopp. Detta gäller också för Leksands kommun.

Läs mer… Sanningen bakom slakthusbråket – del 1

NINAs ulveforskere har sviktet sin samfunnsoppgave som nøytrale kunnskapsleverandører

Skärmklipp Skärmklipp

Alle ulveforskere er enige om at den opprinnelige norsk/svenske ulvestammen ble utryddet en gang på 1970-tallet. Den nærmeste ulvestammen var da den utrydningstruete finske stammen, som bestod av 20-30 ulver helt sørøst i landet. Mot daværende kommunistiske Sovjet, hadde Finland et 3 meter høyt grensegjerde med piggtråd og elektroniske sensorer – lite ulv passerte der.
… Läs mer

Hur förbättra livskvaliteten för dem som bor nära vargar?

SkärmklippSkärmklipp

Skogsarbetare som avbrutit arbetet. Föräldrar som inte längre låter sina barn cykla till skolan. Den här vintern har vi hört om vargobservationer på olika håll och hur de har påverkat människors vardagsliv.
… Läs mer

Debatt: ”Jag är förtvivlad över livet vi förlorat”

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Ibland blir jag så trött att tårarna kommer. Jag är rädd att tappa fokus, känner sorg över djur som dödats. Men mest över att vi förlorat livet vi en gång hade. Det liv som vi nu för en förtvivlad kamp för att få tillbaka. Mot vargvärnarna, mot domstolarna, mot den förda politiken.
… Läs mer

Hård kritik mot rättsprocesser i vargmål

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Många åskådare följde rättegången mot jägaren som sköt en varg i Sjundareviret för att freda sin hund. En av dem var Björn Törnvall, medförfattare till boken De jagade jägarna, som är mycket kritisk till hur jägare behandlas i pågående och tidigare rättsprocesser.
… Läs mer

Vargskyttens version bekräftas av vittnen

Skärmklippatl

Rättegången mot den man som 2015 dödade en varg i Sjundareviret fortsätter i Södertälje tingsrätt. Mannen nekar till brott och många vittnen styrker hans historia.
… Läs mer

Ökad jakt på vildsvin i Estland

Skärmklipp2Skärmklipp2

Den afrikanska svinpesten har spridit sig i Estland och nu startar en omfattande vildsvinsjakt.
… Läs mer

”Svensk natur är härlig – utan inplanterad varg.”

Skärmklipp3Skärmklipp4

Sveriges Natur begav sig ut i jakt på rovdjurshatet – och hittade politiskt missnöje, en konspirationsteori och en myndighet som instruerar sina anställda att mörka den illegala jaktens omfattning.
… Läs mer

Utökad vargjakt i Norge

Skärmklipp

Läs beslutet

Återinför tjänstemanna-ansvaret och stärk äganderätten

Skärmklipp2SkärmklippSkärmklipp2

DEBATT: En viktig del i en välfungerande demokrati är att det finns möjligheter för den enskilde att utkräva ansvar från det offentliga när myndigheter inskränker personers rättigheter på ett felaktigt sätt.
… Läs mer

Aktivister hotar konkurrenskraften

Skärmklippatl

Konfrontativa djuraktivisters trakasserier mot svenska lantbrukare riskerar att leda till att en större andel kött importeras.
… Läs mer

Vargen slår till i Danmark

Skärmklippatl

18 får hittades döda på Väst-Jylland natten till fredagen. Varg misstänks ligga bakom angreppet
… Läs mer

Stora risker för åklagaren

Skärmklippnsd

LULEÅ Det ligger mycket i potten för Åse Schoultz och hela rättsmaskineriet vad gäller framtids brottsutredningar. Döms inte männen till längre straff i hovrätten kommer det bli svårare att utreda den här typen av ärenden i framtiden.
… Läs mer

Österbottniska kommuner vill ha skyddsjakt på varg

Skärmklippyle

Det politiska trycket på att vidta åtgärder mot den växande vargstammen i Österbotten stiger.
… Läs mer

Utfodring och rovdjur i riksdagsdebatt

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Utfodring, rovdjur, rörlig belysning och Jägareförbundets allmänna uppdrag var några frågor när riksdagen debatterade jakt och viltvård. Utgångspunkten var miljö- och jordbruksutskottets betänkande där samtliga jaktmotioner avslogs.
… Läs mer