Kategorier

Arkiv

”Tjänstemän driver egna intressen” – Myndigheters oväld viktig fråga för LRF Värmland på förbundsstämman nästa vecka

Skärmklipp

Regelkrångel och böndernas relation till myndigheter dominerar de förslag som LRF Värmland tar med sig till riksförbundsstämma i veckan. Tjänstemän som driver egna intressen är ett stort problem, menar ordförande Patrik Ohlsson.
… Läs mer

Ogrundade anklagelser stjäl tid och pengar

Skärmklippatl

Hälften av alla anmälningar om bristande djurskydd som kommer in till länsstyrelserna i landet saknar grund och stjäl resurser från andra ärenden. Det visar ATL:s enkätundersökning bland landets 21 länsstyrelser.
… Läs mer

218 arter hotar avverkningar

Skärmklippland

Bombmurklan och lavskrikan tar stor plats i den skogspolitiska debatten. Men de är bara två droppar i det svenska artskyddshavet. Över 200 skogslevande arter är fridlysta och har därmed potential att stoppa skogsbruk, visar Land Skogsbruks granskning.
… Läs mer

De flesta rovstängsel inte godkända

Skärmklippatl

Lammriksdagen i SunneAv de nästan 300 rovavvisande stängsel som byggts i Värmland är bara 11 procent godkända.
… Läs mer

LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

Bernt i Baggbro 2015 Bernt Lindqvist, fd förbundsjurist och jaktlagsutredare i Sverige och Ryssland

Det är uppenbart att älgjaktsreformen från 2012 inte fungerar.

I massmedier framhålls älgen allt oftare som ett hot mot det svenska skogsbruket. Det rapporteras om extrema och ökande älgskador på flera miljarder i ungskog av tall och lövskog. Senaste förslaget till lösning, framfört av lantbrukspressen, är en radikalt ökad avskjutning till hälften av nuvarande älgstam.

Läs mer… LRF låg bakom misslyckad älgjaktsreform

Svensk Jakt granskar åtta myter om varg

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Är vargen utrotningshotad? Dödar den bara skadade djur och är den farlig för människor?
Svensk Jakt reder ut åtta myter om varg.
… Läs mer

Vargarna hotar kungens älgjakt

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Den kungliga älgjakten i Malingsbo Kloten hotas av en kraftigt växande vargstam. På ett år har vargstammen fyrdubblats i området.
… Läs mer

Mötte varg i Överlida

SkärmklippSkärmklipp2

Det var vid lunchtid på lördag som Magnus Kärrander var på väg till en veteranbilsträff. På vägen dök plötsligt vargen upp.
… Läs mer

Framtidens vargar kommer att se annorlunda ut!

Skärmklippcaj4

LCIE / IUCN planerar att utöka vargens skydd till att täcka även hybrider eftersom hybridiseringsgraden bland vargar i Europa är så hög.

Beslut om detta tas i Strassbourg 2-5 December 2017.

Källa: https://blogs.mediapart.fr/…/l-extraordinaire-arnaque-de-la…

Ovan en idé om hur vargflocken kommer att se ut år 2025.

Kaj Granlund, facebook, 2017-05-13

Jägare förlorade vapenlicens efter skattebrott – vinner mot polisen i domstol

Skärmklipp5dagens-juridik

Den 71-årige mannen har licens för jaktvapen. Efter att ha dömts för flera skattebrott och trafik-brott ifrågasatte polisen hans omdömde och återkallade vapenlicensen. Förvaltningsrätten höll med polisen men mannen får nu rätt i kammar-rätten
… Läs mer

Riksrevisionen granskar långsiktigt skydd av skog

Skärmklippatl

Riksrevisionen ska granska de statliga insatserna för långsiktigt skydd av skog. En av orsakerna är Naturvårdsverkets bedömning att miljömålet Levande skogar inte nås med befintliga, beslutade styrmedel
… Läs mer

Markägare, ge inte bort din jakträtt

Skärmklipp1land

Markägarens jakträtt är stark. Varför överlämna rådigheten över vilt och jakt till jägarna? Det skriver Jan Gullmark i ett debattinlägg.
… Läs mer

”Viktig djurdom ger hopp om rättssäkerheten”

Skärmklippland

Som djurägare bör man inte godkänna ett strafföreläggande. Ta juridisk hjälp och låt myndigheterna driva saken i domstol, då finns möjlighet att rentvå sig. Det skriver Kerstin Davidson, politisk redaktör i veckans ledare.
… Läs mer

62 vargrevir säkrade hittills

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Varginventeringen pågick till den 31 mars men arbete pågår fortfarande att med hjälp av DNA-analys särskilja reviren.
I skrivande stund har länsstyrelserna och Viltskadecenter kvalitetssäkrat 62 vargrevir som berör landet.
… Läs mer

I vilken roll ute i skogen?

Skärmklipp

Ibland kan skogsmark avverkas utan problem. Ibland föreligger hinder, som till exempel att den anses innehålla ett visst mått av skyddsvärda arter, så att en avvägning mellan olika intressen måste göras av myndigheterna.
… Läs mer

Sverige anpassar vapenlag efter nya EU-direktiv – hovrättsråd går till botten med ändringarna

Skärmklippdagens-juridik

EU-rätt och förenklad tillståndsprövning – regeringen utreder svensk vapenlagstiftning i samband med att EU fattar beslut om ändringar i vapendirektivet.
… Läs mer

 

”Nu marscherar vi mot faktaresistens och falska nyheter”

SkärmklippSkärmklipp

OPINION · ”Människor baserar ofta beslut på känsla, och bekräftar dem sedan genom utvalda fakta. Ändå – eller just därför – har vi ett ansvar att se till att faktabaserad kunskap ligger till grund för utvecklingen av vårt samhälle”, skriver företrädare för bland annat vetenskapliga organisationer, företag och universitet.
… Läs mer

”Vargen kommer för nära människan” säger jaktvårdsexpert apropå Esbo-vargen

Skärmklippyle

Att en varg i början av veckan syntes i Esbogård kom som en överraskning för många. Inte för Fredrik Eklundh som är verksamhetsledare vid Esbo-Grankulla jaktvårdsförening.
… Läs mer

LRF vill ha lagändring om viltutfordring

Skärmklippland

LRF vill ha en ändring i jaktlagen och jaktförordningen för att reglera utfordringen av vilt i landet. I dagsläget är varken mängd eller sort av utfodring anpassat, menar LRF.
… Läs mer

Förundersökning om jaktbrott nedlagd

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

En kraftigt avmagrad och sjuk varg avlivades i värmländska Gräsmark den 15 december förra året. Efter avlivningen inledde åklagare en förundersökning om grovt jaktbrott, bland annat för att undersöka om vargen var förgiftad.
… Läs mer