Kategorier

Arkiv

Vargmysteriet – 2. En fråga som söker svar

Vargmysteriet del 2

Jordbruksverket hade i sin diarieförteckning en införd uppgift om att Skogsstyrelsen år 1984 beviljats tillstånd att importera ”Vargar för införsel och försäljning”.

Något senare när efterforskningar påbörjades om vargens härkomst så ändrades diarieförteckningen och denna uppgift raderades.

Att en statlig myndighet ändrar i sin diarieförteckning är anmärkningsvärt och oförsvarbart.
… Se video på YouTube

Comments are closed.