Kategorier

Arkiv

Offentliga handlingar mörkas av SJF och NVV

NVVBjörn RisingerSJF logoPeter Eriksson

Det är ett obestridligt faktum att Svenska Jägareförbundet under många år har haft en kommitté i syfte att bedriva forskning, Jägareförbundets Forskningskommitté. I denna kommitté ingick en representant för Naturvårdsverket, Christer Borg. Detta medför att alla handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté är offentliga handlingar som skall finnas tillgängliga för alla som önskar få ta del av innehållet.

 

 

Alla dessa dokument har undanhållits (medvetet?) från allmänheten under lång tid.
I dokumenten avslöjas med stor sannolikhet hur det gick till när vargen återkom till våra skogar.
Om mitt antagande är fel kan detta endast bevisas genom att handlingarna blir offentliggjorda.

 

 

Så här skriver Marie Lexius, verksamhetsförvaltare av Naturvårdsverkets handlingar:
(Marie Lexius slutförde sina studier i arkivvetenskap, 60 p, på Stockholms Universitet år 2012.)
Marie Lexius

 

Detta kan tolkas som att Naturvårdsverket lagt allt ansvar på Jägareförbundet vad gäller arkivering av protokollen och övriga handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté. Anledningen till detta kan naturligtvis hänföras till att Svenska Jägareförbundet är en ideell förening och inte en myndighet. På så sätt kan offentliga handlingar undanhållas allmänheten.

Det finns nämligen ingen lag som säger att man kan utkräva offentliga handlingar från en ideell organisation.

Å andra sidan finns det heller ingen lag som säger att Regeringen måste betala ut medel ur Viltvårdsfonden till Naturvårdsverket eller Svenska Jägareförbundet.

Regeringen kan direkt inhibera alla utbetalningar till Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet tills alla efterfrågade handlingar rätteligen är offentliggjorda.

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

Comments are closed.