Kategorier

Arkiv

Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

 

 

[…]

Diktaturfasoner i Dalakretsen

Östsvenska Mästerskapen Militär Snabbmatch arrangerades av Dalarnas Pistolskyttekrets i Borlänge 11-12 maj 2019.

[…]

Skattemedel används för att betala privata utgifter

Svenska Pistolskytteförbundet har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

[…]

Diktaturen i Pistolskytteförbundet

Förbundsstyrelseledamoten Lena Sjögren ljuger värre än värst men får ändå medhåll av Dalakretsens styrelse i vilken hon är ordförande.

[…]

”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

Dalarnas Pistolskyttekrets är en ideell förening som finns registrerad med eget organisationsnummer, 802500-8205, hos Skatteverket.

För ideella föreningar finns ingen lag som reglerar verksamheten. Däremot finns det stadgar i varje förening som skall efterföljas. Stadgarna har antagits på demokratisk väg vid föreningens årsstämma.

[…]

SäkB april 2015 i verkligheten…

Nils-Anders Ekberg (bild från SPSF:s hemsida) Länk till SäkB april 2015

 

 

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet

På sidan 2 kan man läsa att en av undertecknarna till denna utgåva heter Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare i Svenska Pistolskytteförbundet. På pistolskytteförbundets hemsida kan man också läsa att Nils-Anders Ekberg, förutom att han är […]

Jägareförbundet mörkar fakta i vargfrågan

I början av augusti 2020 dök frågan upp om en försvunnen varg från SVA. Detta visade sig vara en het potatis. In från kulisserna dyker det upp en person vid namn Nils-Olof Olsson och tillrättavisar den som startat tråden. Allt skedde inför öppen ridå i facebook-gruppen Jägarliv med drygt 55.000 medlemmar. (Bild hämtad från facebook […]

Skanåker börjar året med en fullpoängare!

Ragnar Skanåker, ordförande i Sveriges Vapenägares Förbund

 

[…]

Jägareförbundet invaderar Riksdagshuset

Den 12 februari 2020 arrangerar Svenska Jägareförbundet ett seminarium i Riksdagen på temat ”Svensk vargförvaltning i framtiden”.

[…]

Tjuvskjutna vargar legalt skjutna?

Åter igen figurerar det uppgifter i media om att det skulle tjuvskjutas stora mängder med varg och till intäkt för detta tar man det faktum att vargstammen inte ökar i den takt det antagits att den skulle öka i. Dessutom så har ett stort antal vargrevir, framförallt i Dalarna, försvunnit. Förutom att varg skulle […]

Indicierna pekar på regeringscensur!

”Som jag ser det så kvarstår bara en förklaring till nedstängningen i Sverige och det är att den skett på direkt order från den svenska regeringen eller delar av den. Denna slutsats stärks av informell information som Swebbtv fått från en journalist, som menar att det verkliga skälet är, att man från regeringens sida […]

Polisen hittade tiotals varghybrider på vanskött kennel – åtta misstänkta i brottshärva

Helsingforspolisen undersöker en brottshärva där flera personer misstänks ha smugglat in vargar till Finland för att avla hundvargar. … Läs mer

[…]

Polisen misstänker systematisk import av vargar och uppfödning av varghybrider – hittade över 60 djur

Helsingforspolisen har undersökt en omfattande brottshelhet kring vargar och varghybrider. Flera personer misstänks för att olagligt ha importerat vargar och fött upp vargar eller varghybrider. … Läs mer

[…]

Skogsägare blåsta av myndigheter

ÄGANDERÄTT Bröderna Jon och André Danielsson köpte och ärvde skog i Mockfjärd för två år sedan. När de anmälde en avverkning blev det stopp – det fanns tjäderspel på närliggande område. Nu har skogen lösts in som naturreservat. – Efter långa förhandlingar anser vi ändå att vi fått närmare 100 kronor kubiken för lite […]

Inför gemensam rovdjursförvaltning

 

Sverige och Norge behöver ökat samarbete kring vargförvaltningen.

… Läs mer

 

[…]

Varg-DNA och vilseledande fakta

(Bilder från Wikipedia)

 

Okunskap eller rädsla driver våra medier och s.k. sakkunniga till att gång på gång uppfinna vargens ursprung på nytt. Under de senaste 30 åren har det publicerats forskning som än påstår att vargen inte kommer från Sveriges grannländer och än att den kommer från Estland, Finland eller Ryssland.

I brottsundersökning […]

Varg eller inte varg?

 

Den skandinaviska vargens utseende Kaj Granlund 2019-03-17

Jag beundrade ett”faktablad” från Viltskadecenter (2012-1) som beskriver den skandinaviska vargen. Förolämpar vi vargen eller vetenskapen med dessa ”fakta”? Väldokumenterad kunskap om vargen och dess utseende har funnits tillhanda i närapå 300 år och det borde inte finnas någon orsak att man i en beskrivning av […]

”Barackaffären” – en uppföljning – KONCEPT

Hur kan det vara möjligt att Lena Sjögren och Per-Erik Holmberg kan tillåtas motarbeta Sven Hellström och Föreningen Dalaskyttar år efter år?

- Svaret är enkelt. Lena Sjögren sitter i styrelsen för Svenska Pistolskytteförbundet, ett förbund som inte är av uppfattningen att ”Rätt skall vara rätt”. Av ärendet framgår att det är mera angeläget […]

Vargarna tar friska djur. De tar allt.

 

En programserie i Discovery, ”The Last Alaskans”, låter tittaren få följa några få familjers strapatser för att överleva i naturen på naturens egna villkor. Här nedan följer några intressanta skärmklipp ur ett program från säsong 4, avsnitt 8. Det är en ung kvinna som lever med sin make och deras små barn i […]

Jägare sköt älghund i självförsvar?

(Orax på bilden men vid annat tillfälle)

 

Passkyttar stördes av att grannens älghund Orax, karelsk björnhund, sprungit runt på deras mark och inte hade kontakt med ägaren.

[…]