Kategorier

Arkiv

Solveig Larssons hundhållning under utredning

Jägarnas Riksförbund avhöll sitt ordinarie årsmöte 19 juni 2021. Förbundsordföranden Solveig Larsson förklarade och försäkrade inför hela stämman att det inte finns något att oroa sig för beträffande hennes hundhållning. Ärendet är avslutat, intygade hon…!?

Detta påstående verkade orimligt med tanke på den korta tid som förflutit sedan senaste anmälan gjordes. Den anmälan […]

51 ombud röstar om jägarkårens heder

Foto: Wikipedia

Lördag 19 maj 2021 är det dags!

Då röstar 51 ombud om styrelsen för Jägarnas Riksförbund skall få ansvarsfrihet eller inte.

[…]

Mer om fulspel i Jägarnas Riksförbund

Foto: Wikipedia

För att gå generalsekreterare Per Wanströms och förbundsstyrelsens ärenden är valberedningen inte lottlös.

Man brukar säga att man får det man betalar för…

 

[…]

Fulspel i Jägarnas Riksförbund m.m.

I Jakt & Jägare kunde man 2021-06-11 läsa en artikel med rubriken ”Vi deltar inte i något fulspel”.

Anders Lindström, valberedningens ordförande, är en stor skämtare som inte kan eller får tas på allvar.

[…]

Hela jägarkårens anseende i händerna på JRF:s ombud

Jägarnas Riksförbund avhåller sin ordinarie årsstämma lördagen 19 juni 2021. Enligt stadgarna:

”…Årsstämman består av 51 ombud för distrikten, samt vid årsstämman tjänstgörande funktionärer”.

”…Endast valda ombud har förslags- och rösträtt”.

[…]

JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande

I Jakt & Jägare kunde man läsa 2021-05-28 under rubriken ”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”, citat:

”… förbundsstyrelsen gör uppenbarligen bedömningen att en styrelseledamot som driver frågor, ställer frågor och har andra åsikter än övriga ledamöter skadar förbundet och därmed skall uteslutas enligt paragraf 6…”

[…]

Anmälan till Riksrevisionen

Fredagen 28 maj 2021 offentliggjordes att ”Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag ur viltvårdsfonden”. Ur texten framgår att … ”Efter denna sista prövning återstod två ansökningar som bedömdes uppfylla syftet med bidraget fullt ut och därmed kunde beviljas bidrag”.

Jägarnas Riksförbund var ett av de förbund som beviljats bidrag, närmare bestämt 8,4 miljoner kronor. […]

Uteslutningarna, demokratin och vargfrågan i Jägarnas Riksförbund m.m.

Man kan läsa i Jägarnas Riksförbunds propagandatidning Jakt & Jägare 2021-05-28 att, citat: ”JRF:s Norrbottendistrikt gör tyvärr bedömningen att Jägarnas Riksförbund tycks ha förfallit till en topp- och tjänstemannastyrd organisation, …etc”

Detta förfall tog sin början redan för tjugo år sedan när Conny Sandström tillträdde som ny ordförande för JRF…. … Läs mer

[…]

Diktatur före god föreningssed i Pistolskytteförbundet?

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet (SPSF)

 

 

[…]

Diktaturfasoner i Dalakretsen

Östsvenska Mästerskapen Militär Snabbmatch arrangerades av Dalarnas Pistolskyttekrets i Borlänge 11-12 maj 2019.

[…]

Skattemedel används för att betala privata utgifter

Svenska Pistolskytteförbundet har till uppgift att främja och utveckla skyttet med pistol och revolver samt att verka för ökad skjutskicklighet och ansvarsfull hantering av dessa tävlingsvapen.

Svenska Pistolskytteförbundet är en frivillig försvarsorganisation och har som sådan att följa de bestämmelser som gäller för de frivilliga försvarsorganisationerna.

[…]

Diktaturen i Pistolskytteförbundet

Förbundsstyrelseledamoten Lena Sjögren ljuger värre än värst men får ändå medhåll av Dalakretsens styrelse i vilken hon är ordförande.

[…]

”God föreningssed” – inget för Dalakretsen?

Dalarnas Pistolskyttekrets är en ideell förening som finns registrerad med eget organisationsnummer, 802500-8205, hos Skatteverket.

För ideella föreningar finns ingen lag som reglerar verksamheten. Däremot finns det stadgar i varje förening som skall efterföljas. Stadgarna har antagits på demokratisk väg vid föreningens årsstämma.

[…]

SäkB april 2015 i verkligheten…

Nils-Anders Ekberg (bild från SPSF:s hemsida) Länk till SäkB april 2015

 

 

Öppet brev till Svenska Pistolskytteförbundet

På sidan 2 kan man läsa att en av undertecknarna till denna utgåva heter Nils-Anders Ekberg, generalsekreterare i Svenska Pistolskytteförbundet. På pistolskytteförbundets hemsida kan man också läsa att Nils-Anders Ekberg, förutom att han är […]

Jägareförbundet mörkar fakta i vargfrågan

I början av augusti 2020 dök frågan upp om en försvunnen varg från SVA. Detta visade sig vara en het potatis. In från kulisserna dyker det upp en person vid namn Nils-Olof Olsson och tillrättavisar den som startat tråden. Allt skedde inför öppen ridå i facebook-gruppen Jägarliv med drygt 55.000 medlemmar. (Bild hämtad från facebook […]

Skanåker börjar året med en fullpoängare!

Ragnar Skanåker, ordförande i Sveriges Vapenägares Förbund

 

[…]

Jägareförbundet invaderar Riksdagshuset

Den 12 februari 2020 arrangerar Svenska Jägareförbundet ett seminarium i Riksdagen på temat ”Svensk vargförvaltning i framtiden”.

[…]

Tjuvskjutna vargar legalt skjutna?

Åter igen figurerar det uppgifter i media om att det skulle tjuvskjutas stora mängder med varg och till intäkt för detta tar man det faktum att vargstammen inte ökar i den takt det antagits att den skulle öka i. Dessutom så har ett stort antal vargrevir, framförallt i Dalarna, försvunnit. Förutom att varg skulle […]

Indicierna pekar på regeringscensur!

”Som jag ser det så kvarstår bara en förklaring till nedstängningen i Sverige och det är att den skett på direkt order från den svenska regeringen eller delar av den. Denna slutsats stärks av informell information som Swebbtv fått från en journalist, som menar att det verkliga skälet är, att man från regeringens sida […]

Polisen hittade tiotals varghybrider på vanskött kennel – åtta misstänkta i brottshärva

Helsingforspolisen undersöker en brottshärva där flera personer misstänks ha smugglat in vargar till Finland för att avla hundvargar. … Läs mer

[…]