Kategorier

Arkiv

VARGEN-Myndighetssverige mörkar illegal utplantering

 

 

peter-kullgrenSjundatiken
Landsbygdsminister Peter Kullgren (foto Riksdagen)

 

Landsbygdsminister Peter Kullgren har kallat ett flertal Landshövdingar till ett möte angående vargfrågan. En uppmaning riktas till samtliga mötesdeltagare:

- Utgå i diskussionen ifrån att vi i vårt land förvaltar en vargpopulation som är illegalt inplanterad  – en invasiv art.

Om Svenska Jägareförbundet lägger fram eftersökta handlingar från Forskningskommittén eller om jag ges tillgång till efterfrågat genetiskt material kan sanningen komma att avslöjas.

Vi får då ett helt annat utgångsläge i den förda vargpolitiken!

 

 

1. FORSKNING FINANSIERAD AV SKATTEMEDEL HAR INTE REDOVISATS.

Det är ett obestridligt faktum att Svenska Jägareförbundet har haft en Forskningskommitté och att Johnny Rülcker under många år har varit ordförande i den kommittén.

Det är också ett obestridligt faktum att Naturvårdsverket har haft en representant i Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté och att all dokumentation i kommittén därför är offentliga handlingar som undanhålls allmänheten.
… Läs mer

Det fanns en sekreterare i Svenska Jägareförbundets Forskningskommitté vid namn Nils-Olof Olsson. Sekreteraren undanhåller ”bevis”.
… Läs mer

Sekreteraren svarar inte på mail.
… Läs mer

 

När jag för första gången, 2008-03-15, vände mig till ordföranden i Svenska Jägareförbundet för att ta få del av alla handlingar rörande forskningskommitténs verksamhet fick jag inget svar. Ordföranden hette den gången Torsten Mörner.

Sedan har jag i turordning och utan framgång framfört samma begäran till de som suttit som ordförande. Senast i raden är nuvarande ordföranden Peter Eriksson.
… Läs mer

 

 

2. DNA-AVSLÖJANDE STOPPADES

När ”Projekt VARG” tidigt 1970-tal startades var Naturvårdsverkets Anders Bjärvall en av de drivande krafterna. Vid den tiden var begreppet DNA okänt. Det dök upp först under 1980-talet i USA och har sedan utvecklats efter hand till dags dato och vi kan förvänta oss ytterligare utvecklingar.

Påståendet att ”vargen har vandrat från norra Finland och Ryssland ner till Värmland och Dalarna” kan avslöjas som lögn. Därför kan vi räkna med att alla vargar som sägs vara ”genetiskt viktiga vargar” faktiskt också har kommit (på gummihjul?) från just norra Finland och Ryssland. På så vis kan man uppvisa via DNA att det är så det gått till när vargen  återkom till våra skogar. Det förutsätter naturligtvis att man då bara redovisar DNA från de senaste individerna.

Om man däremot systematiskt analyserar DNA från alla vargar som initialt kom till vårt land under 1970/80/90-talen kan vi sannolikt avslöja att alla dessa vargar kom från helt annat håll.

Mitt försök att komma med avslöjanden den vägen satte Myndighetssverige (Grimö/SLU/Kammarrätten) stopp för. Det gick inte an att jag skulle få tillgång till nedfruset genetiskt material.
… Läs mer

 

DNA i vargforskningens tjänst – till vilken nytta?
… Läs mer

Varg-DNA och vilseledande fakta
… Läs mer

 

Rätt skall vara rätt!

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

Följ Vargmysteriet Harry Fredriksson på YouTube

 

Comments are closed.