Kategorier

Arkiv

Vargmysteriet

vm

Inledning, del I
Inledning, del II

Britt-Marie Nordquist i Svenska Jägareförbundet

Nyhetschef mörkar varghägnet

Jakobsbergsvargen

Varghägnet avslöjades

Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet mörkar forskning

 

Opprinnelsen til ulven i Norge

Skärmklipp2Skärmklipp

Hva er hensikten i dag med gentesting av ei ulvestamme som ble plantet her for over 40 år siden og som det finnes masse observasjoner på at er kommet hit på gummihjul. 
… Läs mer

Varg och genetisk härstamning: Varför är det viktigt?

aftonpostenaftonposten

Ulv og genetisk avstamming: Hvorfor er det viktig?
TORSTEIN STEINE OG ØYVIND ØVERLI, NMBU

… Läs mer

(Översättning: Harry Fredriksson)
Det visar sig som regel att det är de få som vågar utmana det etablerade etablissemanget, som för världen framåt.

Läs mer… Varg och genetisk härstamning: Varför är det viktigt?

Ny utredning av ulvens genetikk

SkärmklippSkärmklipp2

Miljødirektoratet går ut med en bred konkurranse om å levere en utredning av den norske ulvens genetiske bakgrunn, slik Stortinget har bedt om. Ny kunnskap om temaet vil kreve avanserte DNA-analyser og innhenting av nye fysiske prøver fra et stort område av Europa.
… Läs mer

Nu inleds fördjupad studie av vargarnas härkomst

SkärmklippSkärmklipp

Norge (JJ) De norska myndigheterna inleder nu en fördjupad utredning kring de skandinaviska vargarnas ursprung. Forskare från hela världen bjuds in och arbetet beräknas ta tre till fyra år.
… Läs mer

Debattartikel: Hybrid hotar utrota verkliga vargen

eirik granqvistProfessor Eirik Granqvist    (Meriter …Läs mer)

Hela västra Europa har under de senaste tjugo åren invaderats av varg- och hundhybrider. Detta håller nu på att utrota den verkliga skogsvargen.

Läs mer… Debattartikel: Hybrid hotar utrota verkliga vargen

Töntligan i vargens Sverige

34832734-NRrnw-e1396293392175LPo

Det är med stor förvåning och besvikelse jag tvingats inse att stora delar av svenska folket inte klarar av att hålla isär olika begrepp.

Riksdag och regering har beslutat att vi skall ha en vargstam i Sverige och den vargstammen skall förvaltas på sådant sätt att den har en gynnsam bevarandestatus. Det gäller då att särskilt värna om genetiskt viktiga individer.

Som ett led i denna vargförvaltning  höjs bevarandestatusen planenligt genom att det skjuts bort individer med lågt bevarandevärde. Avsikten med denna avskjutning är att lämna geografiskt utrymme för nya genetiskt viktiga individer att bilda revir inom den landsdel där vargen redan är etablerad.

Bland befintliga föreningar och organisationer som säger sig vara motståndare till varg finns konstigt nog personer som ”tar befälet” och gör allt de kan för att genomdriva licensjakt på varg. Här intar Jägarnas Riksförbund en ledande ställning vilket kan avläsas av förbundsledningens återkommande skriverier vars innehåll ger utlopp för missnöje för att licensjakten på varg inte tillåts. Här återfinns Töntligans mest framgångsrika ledargestalter.

Läs mer… Töntligan i vargens Sverige

Norrman fälld i lagmannsrett för att ha skjutit varg

Skärmklipp
Mann domfelt for ulovlig felling av en ulv. Lagmannsretten tok utgangspunkt i en straff av fengsel i 8 måneder. På grunn av at saken var blitt gammel og at tiltalte erkjente forholdet i første avhør ble straffen satt til fengsel i 5 måneder. Tap av retten til å drive jakt og fangst i 3 år og inndragning av en rifle.
(5 månaders fängelse, jaktförbud i 3 år samt fråntagen ett gevär)

… Läs mer

Sanningen bakom slakthusbråket – del 3

Leksands kommunSlakthusetAdvokatsamfundet

Hämndlystna jägare anlitar ohederlig och samvetslös advokat

Bakgrund                          (Reviderad 2018-02-28)
Korpholens jaktlag och Leksands kommun anlade ett enskilt avlopp med infiltrationsbädd vars utförande inte på någon endaste punkt var förenlig med Naturvårdsverkets föreskrifter. Dessutom löste jaktlaget sina egna dagvattenproblem genom att egenmäktigt utföra avdräneringsdikning som avslutades mot vår mark utan vårt medgivande. För att lokalt sänka grundvattennivån på platsen uppmanade Leksands miljöchef jaktlaget att gräva dikena 0,5 meter djupare. Han försökte på så sätt säkerställa att infiltrationsbädden inte skulle bli vattenfylld och därmed riskera att få stopp i avloppet.

Läs mer… Sanningen bakom slakthusbråket – del 3

Svenska riksdagsgruppen har lämnat in spörsmål om vargen

Skärmklipp3Skärmklipp4
Svenska riksdagsgruppen är orolig för förekomsten av varg i såväl Österbotten som Västnyland och har därför lämnat in ett spörsmål till regeringen.
… Läs mer

Leksands kommun anmäld till Förvaltningsrätten

Leksands kommunCenterloggaSkärmklipp

Leksands kommunalråd, Ulrika Liljeberg (C), är jurist och hon har arbetat som åklagare vid Falu Tingsrätt. Man förutsätter naturligtvis att hon ser till att Leksands kommun följer gällande lagar och förordningar. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. Därför har Leksands kommun nu anmälts till Förvaltningsrätten i Falun.

Anmälan finns här nedan:

Läs mer… Leksands kommun anmäld till Förvaltningsrätten

Sanningen bakom slakthusbråket – del 2

Leksands kommunSlakthus i ÅkersbodarnaNVV

Är det omöjligt att komma överens med Harry Fredriksson i Leksand?

Läs mer… Sanningen bakom slakthusbråket – del 2

Sanningen bakom slakthusbråket – del 1

Leksands kommunSlakthusetNVV

 

Det brukar sägas att sanningen kommer ifatt oss alla.

Så är det idag när det gäller slakthuset i Åkersbodarna. Sanningen är nu ifatt Leksands kommun.

Landets alla kommuner har ålagts att åtgärda alla bristfälliga avlopp. Detta gäller också för Leksands kommun.

Läs mer… Sanningen bakom slakthusbråket – del 1

NINAs ulveforskere har sviktet sin samfunnsoppgave som nøytrale kunnskapsleverandører

Skärmklipp Skärmklipp

Alle ulveforskere er enige om at den opprinnelige norsk/svenske ulvestammen ble utryddet en gang på 1970-tallet. Den nærmeste ulvestammen var da den utrydningstruete finske stammen, som bestod av 20-30 ulver helt sørøst i landet. Mot daværende kommunistiske Sovjet, hadde Finland et 3 meter høyt grensegjerde med piggtråd og elektroniske sensorer – lite ulv passerte der.
… Läs mer

Hur förbättra livskvaliteten för dem som bor nära vargar?

SkärmklippSkärmklipp

Skogsarbetare som avbrutit arbetet. Föräldrar som inte längre låter sina barn cykla till skolan. Den här vintern har vi hört om vargobservationer på olika håll och hur de har påverkat människors vardagsliv.
… Läs mer

Debatt: ”Jag är förtvivlad över livet vi förlorat”

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Ibland blir jag så trött att tårarna kommer. Jag är rädd att tappa fokus, känner sorg över djur som dödats. Men mest över att vi förlorat livet vi en gång hade. Det liv som vi nu för en förtvivlad kamp för att få tillbaka. Mot vargvärnarna, mot domstolarna, mot den förda politiken.
… Läs mer

Hård kritik mot rättsprocesser i vargmål

SkärmklippSvensk Jakt_redigerad-1

Många åskådare följde rättegången mot jägaren som sköt en varg i Sjundareviret för att freda sin hund. En av dem var Björn Törnvall, medförfattare till boken De jagade jägarna, som är mycket kritisk till hur jägare behandlas i pågående och tidigare rättsprocesser.
… Läs mer

Vargskyttens version bekräftas av vittnen

Skärmklippatl

Rättegången mot den man som 2015 dödade en varg i Sjundareviret fortsätter i Södertälje tingsrätt. Mannen nekar till brott och många vittnen styrker hans historia.
… Läs mer

Ökad jakt på vildsvin i Estland

Skärmklipp2Skärmklipp2

Den afrikanska svinpesten har spridit sig i Estland och nu startar en omfattande vildsvinsjakt.
… Läs mer

”Svensk natur är härlig – utan inplanterad varg.”

Skärmklipp3Skärmklipp4

Sveriges Natur begav sig ut i jakt på rovdjurshatet – och hittade politiskt missnöje, en konspirationsteori och en myndighet som instruerar sina anställda att mörka den illegala jaktens omfattning.
… Läs mer