Kategorier

Arkiv

Anmälan till Riksrevisionen

RiksrevisionenBjörn RisingerNVV

Fredagen 28 maj 2021 offentliggjordes att ”Naturvårdsverket har tagit beslut om bidrag ur viltvårdsfonden”. Ur texten framgår att … ”Efter denna sista prövning återstod två ansökningar som bedömdes uppfylla syftet med bidraget fullt ut och därmed kunde beviljas bidrag”.

Jägarnas Riksförbund var ett av de förbund som beviljats bidrag, närmare bestämt 8,4 miljoner kronor. Det har i dagarna framkommit uppgifter i media som gör att utbetalning av detta beviljade bidrag bör inhiberas tills en rad oklarheter inom Jägarnas Riksförbund klarats upp.

Ur nyhetsflödet:

FS-ledamot utesluts ur JRF

”JRF är ett demokratiskt förbund”

”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”

 ”Vår förbundsordförande är omdömeslös”

En rad förtroendevalda har hoppat av sina uppdrag, däribland en revisor. En förbundsstyrelseledamot har uteslutits under oklara omständigheter. En misstanke är oundviklig. Har det förekommit ekonomiska oegentligheter i Jägarnas Riksförbund?

Det har också framkommit att ordföranden i Jägarna Riksförbund, Solveig Larsson, är föremål för polisutredningar beträffande sin hundhållning.

Ordförandens jakthundar attackerade sällskapshund

11 tidigare anmälningar mot JRF-ordförandens hundar

 

Saxat ur Jägarnas Riksförbunds stadgar, § 6 Återkallande av medlemskap, citat: … Medlem, som skadar förbundets anseende, …etc

Under de senaste åren har hon samlat på sig minst 12 anmälningar men får ändå sitta kvar aktivt som ordförande i förbundet och i denna position leda arbetet med att utesluta en förbundsstyrelseledamot? Anmärkningsvärt och direkt stötande.

Vad är det för slags ledning som bedrivs i Jägarnas Riksförbund?

Är ledamöterna i förbundsstyrelsen ovetande om vad som sker?

Fattar styrelsen beslut på felaktiga och medvetet tillrättalagda beslutsunderlag som framlagts inför viktiga beslut?

Har Naturvårdsverket nu fattat beslut om 8,4 miljoner på liknande beslutsunderlag?

Hemställer att utbetalning av beviljat bidrag till Jägarnas Riksförbund inhiberas.

 

Harry Fredriksson
Ansvarig utgivare

 

 

Comments are closed.