Kategorier

Arkiv

Mer om fulspel i Jägarnas Riksförbund

FulspelLogon
                                                                                                                        Foto: Wikipedia

För att gå generalsekreterare Per Wanströms och förbundsstyrelsens ärenden är valberedningen inte lottlös.
Valberedningen

Man brukar säga att man får det man betalar för…

 

 

 

Vidrigheter i Jägarnas Riksförbunds stadgar.

 

Extra årsmöte.

För jämförelse visas här nedan ett utdrag ur Svenska Jägareförbundets stadgar beträffande ”extra årsmöte”:
SJFs stadgar § 9 Årsstämma

I demokratisk och stadgeenlig ordning skall kallelse utfärdas till ett extra årsmöte. Av detta följer att det finns betänketid och möjlighet att noggrant handlägga en fråga innan beslut blir taget. Detta är det normala i föreningar där man följer god föreningssed. Viktiga beslut måste som regel tas i två efter varandra följande årsstämmor.

 

 

Motsvarande ordning har satts ur spel i Jägarnas Riksförbund. Saxat ur stadgarna upplaga 2017:
JRF extra årsstämma

 

Här finns ingenting angivet om kallelse till extra årsstämma! Tiden mellan årsstämmorna kan bortses ifrån!

Detta faktum praktiseras och utnyttjas (fulspel).

  • Stadgeenligt – Ja
  • God föreningssed – Nej

 

Så här gick det till vid distriktsårsstämma i Norrbotten 2010 (fulspel):
Norrbottenstämma

Förre förbundsordföranden Conny Sandström är inte en person som drar sig för fulspel!

 

Förbundsstämman i Skåne 2013 utnyttjades också samma procedur (fulspel).
Göran Andersson (C) manipulerade Riksstämman! - del 1     -del 2

 

 

Ur stadgarna § 10: ” … Det åligger distrikten att skicka namnuppgifter på valda ombud och ersättare till förbundskansliet i normalfallet senast den 5 april.”
Med ”i normalfallet” och stadgeenligt öppet för att utlysa en extrastämma blixtsnabbt kan generalsekreteraren och styrelsen komplettera upp med utvalda ombud som går deras ärenden (fulspel).

 

 

Vid årsstämman 2017 antogs en stadgeändring (fulspel). Saxat ur stämmoprotokoll:
Årsstämman 2017

Här klarade man av både kallelse och hela den extra årsstämman inom 3 minuter! Beundransvärt!
Nytt rekord?

 

Anmärkning:
Stämmoombud och övriga deltagare vid årsstämman lördag 19 juni 2021 kommer sannolikt att utsättas för fulspel i någon form.

 

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

 

Comments are closed.