Kategorier

Arkiv

Göran Andersson (C) manipulerade Riksstämman! – del 2

… på signal från generalsekreterare Per Wanström avbryter presidieordförande Göran Andersson (C) talare i talarstolen.

 

I anslutning till att ombud nr 41 Mats Eriksson kommenterar verksamhetsberättelsen blir han avbruten av presidieordföranden som vill hänskjuta synpunkterna till motionsbehandling i stället för att låta talaren tala till punkt!?…
Hör inslaget här

 

Vidare avbryter Göran Andersson (C) förbundets 1:e vice ordförande och rovdjursansvarige, Bengt Bixo…
Hör inslaget här

På allmän begäran tilläts sedan Bengt Bixo tala till punkt utan avbrott…
Hör inslaget här

Bengt Bixo sammanfattade hur turerna varit i anslutning till ”Vargkommittén”. När man hör berättelsen kan man inte annat än förfasas över hur kanslipersonal och förbundsordföranden Solveig Larsson vilselett och gått bakom ryggen på verkställande utskottet och övriga styrelseledamöter. Det är mycket anmärkningsvärt att förbundets rovdjursansvarige, Bengt Bixo, undanhållits information rörande Vargkommittén!

När det gäller ”Nej till frilevande varg” så togs det beslutet redan på stämman 2012. Förmodligen har ”redigeringsverktyget” varit framme i protokollsskrivningen för att underlätta för Solveig Larsson att få förnyat förtroende som ordförande vid stämman i Skåne 2013. Det framgår däremot av Verksamhetsberättelsen för år 2012, sidorna 6 och 7, att stämmobeslut ”Nej till frilevande varg” tagits redan vid årsstämman 2012…
Läs utdrag ur verksamhetsberättelsen här

När stämman kommit till val av förbundsordförande för två år begärde Wincent Kvarnrud ordet…
Hör inslaget här

Wincent Kvarnruds berättelse stämmer väl överens med Bengt Bixos berättelse. Kvarnrud hänvisar till FS-protokoll och egna minnesanteckningar…
Läs handlingarna här


Jägarnas Riksförbund har kanslipersonal, förbundsordförande, styrelseledamöter och revisorer som inte drar sig för att manipulera verksamheten med efterkonstruktioner, medvetna lögner, ignorerande av egna stadgar etcetera…!? När detta faktum når medlemmar som har förmåga att tänka självständigt och har anständighet i kroppen så kommer också reaktionen. Vid stämman föreslog valberedningen dalmasen Leif Karlsson till ny ledamot i styrelsen. Leif hade slutligen fått inblick i förbundets skötsel och begärde ordet…
Hör inslaget här

 

Harry Fredriksson

Comments are closed.