Kategorier

Arkiv

Göran Andersson (C) manipulerade Riksstämman! – del 1

Vid Jägarnas Riksförbunds årsstämma i Skåne valdes Göran Andersson (C) till presidieordförande för stämman. Enligt egen utsago hade han fungerat som avdelningsordförande i Centerpartiet från 1977 och framåt, varit med i Centerdistrikt i Kronobergs län m.m.

Den slutsats jag drar utifrån detta är att han noggrant handplockats för uppgiften att sitta som presidieordförande och för att följa de instruktioner han fått.

Förutvarande förbundsordföranden Conny Sandström (C) har ett förflutet inom Centerpartiets partistyrelse.
Conny handplockade och anställde nuvarande Generalsekreteraren Per Wanström.

Conny handplockade nuvarande ordförande Solveig Larsson och gjorde en uppgörelse med sammankallande i valberedningen, Anders Lindström.
(Solveig Larsson var inte ens medlem men hon föreslogs trots detta till ny ledamot i förbundsstyrelsen!)

Vi andra i valberedningen blev mer eller mindre överkörda.
Conny hade arbetat med Solveig Larsson tidigare… Läs mer

 

Delrapport från Skånestämman 8 -9 juni 2013:

Det mest grundläggande och demokratiska i förbundet är dess egna stadgar.
Om man inte följer sina egna stadgar så följer man inte heller demokratiska spelregler!

Bidragsgivare förväntas göra noggranna överväganden innan ytterligare bidrag betalas ut!

Påståenden om att det blir mer demokratiskt med att låta icke-stadgeenligt valda ombud få delta i besluten är befängda!

Av stämmoprotokollet kan man utläsa att förbundsstyrelseledamoten Wincent Kvarnrud framförde från talarstolen att:
”Det här är en het fråga” har att göra med legitimitet, riskerar att förbundet mister rätt till att få vara juridisk person och de bidrag förbundet får.

Stämman, som starkt påverkats av presidieordföranden Göran Andersson (C), nonchalerade dessa varningens ord!

Hör presidieordförandens manipulering och stämmans slutgiltiga beslut.

Hur kunde Göran Andersson (C) undgå att ta upp yrkandet från Jan-Inge Johansson:
”Samtidigt yrkar jag på att stämman skall uttala misstroendeförklaring gentemot Solveig Larsson.” ???

Varför reagerade inte förbundsrevisorn Lennart Olofsson?
Har förbundsrevisor Lennart Olofsson egenheten gemensamt med riksviltvårdskonsulent Ulf Kallin att stödja sig på ”oskrivna regler” när stadgarna inte räcker till?

 

Harry Fredriksson

Comments are closed.