Kategorier

Arkiv

DNA-analyser avslöjar möjligt fusk i vargforskningen.

vargskit

Modern forskning har visat att det är möjligt att identifiera olika individer med hjälp av DNA från individens avföring. Idag används tre typer av DNA-tester

Autosmalt DNA
Y-DNA
mtDNA

 

(Det är samma tester som används inom modern släktforskning för oss människor. En beskrivning av de olika metoderna finns att läsa på Anverkets hemsida … Läs mer)

Alla tre metoderna har studerats på den nu fritt levande varg-/hybridpopulationen i Sydskandinavien.

Resultatet är häpnadsväckande – inget styrker påståendet att Sydskandinaviens vargar/hybrider har invandrat från Finland, Ryssland eller Baltiska staterna!

Vad finns egentligen för fakta bakom de uppgifter som presenteras av dagens så kallade vargforskare? Finns det bevis för att det är äkta varg som ”forskningen” utgår ifrån?

Det är hög tid nu att ”vargforskningen” öppnar upp sitt DNA-arkiv för kritisk granskning. Framför allt är det då viktigt att det material som DNA-proverna tagits ifrån samtidigt också görs tillgängligt.
Denna begäran framfördes till en märkbart irriterad Olof Liberg året 2007. Nu är frågan högaktuell!
… Läs mer

 

//Harry Fredriksson, Leksand

Källa:
A-K Sundqvist: ”Y-chromosome haplotyping in Scandinavian Grey Wolves based on microsattellte markers.” Tidskrift: “Molecular Ecology” 2001 nr 10 sidorna 1959-1966
Carles Vila: “Rescue of a severely bottlenecked population of the Grey Wolf (Canis Lupus) by a single immigrant” Proc. R. Soc. London B 2003 – 270 sidorna 91-97
Carles Vila: Combined use of maternal, paternal and biparental markers to detect wolf/dog hybrids “Heredity” 2003(90) s. 17-24

Comments are closed.