Kategorier

Arkiv

Apropå kvasiforskningen vid Grimsö

Utdrag ur artikel från infocentrum.se 29 december 2007

När det gäller den så kallade ”vargforskningen” kan man inte undvika att bli frustrerad över uttalanden som görs och fastslås som om de vore sanna och verklighet. Varför blir inte ”forskarnas” uppgifter ifrågasatta?

 

Jämför med en skolelev som deltar i ett matematikprov. Provet omfattar tio olika arbetsuppgifter. Eleven lämnar in tio stycken korrekta svar. Däremot har eleven inte redogjort för hur eleven kommit fram till något av de tio inlämnade svaren. Eleven får därför inte heller godkänt på något av de inlämnade svaren!

 

När det gäller ”vargforskningen” förutsätter stora delar av allmänheten, inklusive media, att lämnade uppgifter är korrekta. ”Vargforskarna” behöver inte redovisa för hur de kommit fram till det redovisade resultatet! Varför?

 

Var finns den undersökande journalistiken?

 

Det är hög tid nu att ”vargforskningen” ifrågasätts och granskas! Vad gäller DNA-uppgifter i sammanhanget så måste utomstående tillåtas få ta del av allt material, såväl prover som det material varifrån proverna är tagna.

 

Det finns goda chanser att prover kan ha förväxlats. När den så kallade ”Leksandstiken” sövdes till döds av ”vargforskarna” upptäcktes det att tiken var en hanne. ”Vargforskarna” hade förväxlat sändarna. Det är alltså fullt möjligt att också DNA-prover förväxlats (eller manipulerats?).

 

Det fuskas i forskning på annat håll, exempelvis cancerforskning Oslo, ”fabricerade data och påhittade patienter”.

 

Svensk forskning är inte bättre

 

Varför utsätts inte ”vargforskningen” för kritisk granskning?

Comments are closed.