Kategorier

Arkiv

Hela jägarkårens anseende i händerna på JRF:s ombud

JRF loggoUmeå SFFs rovdjursträff 065NVVRiksrevisionen

Jägarnas Riksförbund avhåller sin ordinarie årsstämma lördagen 19 juni 2021. Enligt stadgarna:

”…Årsstämman består av 51 ombud för distrikten, samt vid årsstämman tjänstgörande funktionärer”.

”…Endast valda ombud har förslags- och rösträtt”.

 

Kommer förbundsstyrelsen att beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020?

  • Under året har en förbundsstyrelseledamot uteslutits utan saklig grund.
  • Förbundsordförande Solveig Larsson anmäld för sin klandervärda hundhållning.

 

 

Uteslutning

Victoria Källman

 

Ärendet finns beskrivet i Jakt & Jägare 2021-05-28, ”Häv uteslutningen av Victoria Kärrman”.

Nu är det inte första gången som ordföranden, 1:e vice ordföranden och generalsekreteraren i JRF leder arbetet med att via förbundsstyrelsen (FS) utesluta personer. Första gången det hände var 2010 när undertecknad uteslöts. Mer om detta kan läsas under rubriken ”JRF utesluter medlemmar som är ifrågasättande”.

Sedan uteslöts 7 förtroendevalda medlemmar år 2014.
Den artikel som i Jakt & Jägare beskriver ärendet har tagits bort…Läs mer.

Man kunde dock i Jaktjournalen läsa att ”Dubbelspel skakar Jägarna Riksförbund.

- Kommer JRF:s ombud att bevilja ansvarsfrihet för uteslutning utan saklig grund?

 


Klandervärd hundhållning

Ärendet fick fart när Jaktjournalen publicerade sin artikel ”Ordförandens jakthundar attackerade sällskapshund”.

Sedan kom en ny artikel i samma tidning, ”11 tidigare anmälningar mot JRF-ordförandens hundar”.

 

Saxat ur Jaktjournalen:

Tidslinje

Det framgår att Solveig Larssons bristfälliga och klandervärda hundhållning uppmärksammades redan för 4 år sedan. Missförhållandet har omnämnts i ortspress  och ”ordföranden för Jägarnas Riksförbund” har utpekats i sammanhanget.

Det kan inte vara någon hemlighet för styrelsen i JRF att Solveig Larssons hundhållning varit klandervärd.

När man försätter sig själv i en så klandervärd situation är det brukligt att personen i fråga begär time-out tills saken är utredd. Det är väl vad en normal person gör, men det gör inte förbundsordförande Solveig Larsson. Hon har naturligtvis förvissat sig om att hon har fullt stöd i förbundsstyrelsen för sådana bagateller som att hennes hundar vid upprepade tillfällen skadat och bitit ihjäl får och hundar…m.m.

Solveig Larsson har inte bara förstört sitt eget rykte. Hon har förstört för alla medlemmar inom Jägarnas Riksförbund.
Sist men inte minst, Solveig Larsson har förstört för alla jägare inom Sveriges gränser!

 

 – Kommer årsstämman att ge Solveig Larsson och förbundsstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020?

 

Det är ett stort ansvar som nu vilar på de 51 stämmoombudens axlar! 

Denna gång representerar de hela den svenska jägarkåren…

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

Comments are closed.