Kategorier

Arkiv

”Nyttiga idioter” i Dalarnas Jaktvårdsförbund

ulf_bergSJF Dalarna

Det är så angeläget för Dalarnas Jaktvårdsförbund att mörka alla protokoll och övriga handlingar från Jägareförbundets Forskningskommitté, att man till och med frångår de egna stadgarna!

 

 

Jag lämnade in en motion till årets kretsårsmöte och till länsjaktvårdsföreningens årsstämma helt i enlighet med gällande stadgar. Såväl kretsårsmötet som länsjaktvårdsföreningens årsstämma har att behandla och besvara min motion enligt stadgarna och god föreningssed. Kretsen behandlade motionen och jag fick ett svar. Jag begärde och fick ett protokoll ifrån länsjaktvårdsföreningens årsstämma och kunde konstatera att min motion inte varit uppe till behandling. Under ledning av Ulf Berg (M) begicks ett brott mot de egna stadgarna!

Ur stadgarna, citat:
Ӥ 19 Mom 2
Det åligger länsjaktvårdsföreningens styrelse att till länsföreningsstämman avge yttrande över inkomna motioner.

 

Här är motionen:
Motionen

 

 

Goddag yxskaft

Här är svaret från Tunabygdens Jaktvårdskrets:
Tunabygdens yttrande

 

 

 

Ett sådant osakligt och okunnigt yttrande måste kompletteras varför denna skrivelse skickades till kretsen:

Begäran om kompletteringar

 

Något svar med efterfrågade kompletteringar har ännu inte erhållits – Varför? Svarslösa?

Vill inte alla jägare i Tunabygdens Jaktvårdkrets få ta del av de handlingar som efterfrågats? De är ju faktiskt offentliga handlingar eftersom en representant för Naturvårdsverket satt med i Svenska Jägareförbundets forskningskommitté.
Har inte alla jägare inom Dalarnas Jaktvårdsförbund (och i hela Sverige) rätt att få ta del av innehållet i offentliga handlingar?
I dessa handlingar finns med stor sannolikhet svaret på hur det gick till när vargen återkom till våra skogar.

 

- Är det bra för Sverige att offentliga handlingar undanhålles av Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Svenska Jägareförbundet?

- Är det bra för Sverige att Regeringen under lång tid årligen utbetalat statliga medel till forskning vars resultat sedan aldrig redovisats?

 

Harry Fredriksson, Leksand
ansvarig utgivare

PS För ett antal år sedan ringde jag upp Ulf Berg (M) på hans tjänstetelefon i riksdagshuset. Jag framförde då att jag inte kände till någon annan riksdagsledamot som ägnade sig åt jakt. På fråga om han läst det jag nyligen skickat ut på mail svarade han raskt, att allt som jag skickar kastar han direkt i papperskorgen. Det har han nu visat prov på ännu en gång! DS

 

 

 

 

Comments are closed.