Kategorier

Arkiv

218 arter hotar avverkningar

Skärmklippland

Bombmurklan och lavskrikan tar stor plats i den skogspolitiska debatten. Men de är bara två droppar i det svenska artskyddshavet. Över 200 skogslevande arter är fridlysta och har därmed potential att stoppa skogsbruk, visar Land Skogsbruks granskning.
… Läs mer

Comments are closed.