Kategorier

Arkiv

Dum, dummare, dummast???

34832734-NRrnw
16 mars 2015 inskickade Falska Rädda Jakten en skrivelse till Naturvårdsverket (??? av dokumentet framgår inte ens vem som avses som mottagare av skrivelsen men NVV besvarade skrivelsen 18 maj 2015).

Klantskallarnas tid tycks ännu inte vara förbi.

Falska Rädda Jakten yrkar på allmän jakttid på varg i sin skrivelse. Som stöd för denna begäran hänvisas till en rapport ”som bygger på uppgifter presenterade av både svensk och rysk forskning”.
… Läs mer

När sedan Naturvårdsverket anmodar Falska Rädda Jakten att inkomma med den rapport som åberopats så visade det sig att rapporten var en bluff!
… Läs mer

 Vilken genomsnittlig intelligensnivå har medlemmarna i Falska Rädda Jakten?

Comments are closed.