Kategorier

Arkiv

SNF utsåg plats för ”Projekt Varg”

eskilsberget
Vid besök hos Tage Eriksson i Fredriksberg år 2007 erhöll jag en intressant berättelse om planerna på ett varghägn i Säfsnäs. När detta var aktuellt var Tage chef för verksamheten inom AMS i Fredriksberg. Vid ett möte inom AMS kom det fram en person med framträdande roll inom AMS och presenterade planerna för honom. Tage tog inte saken på allvar utan uppfattade det hela som ett skämt. Han kom dock snabbt till insikt om att det var allvar bakom det han fått höra.

Tage berättade hela historien för sin son, som då var reporter för Dala-Demokraten, och berättelsen resulterade i en artikel i tidningen måndagen den 12 juli 1976. Delar av artikeln återges här nedan med kommentarer:

Fantastiskt projekt: Vargfarm i Säfsnäs

”FREDRIKSBERG (DD).
Minst 100 vargar till Säfsnäs!

Detta fantastiska projekt vill Svenska Naturskyddsföreningen förverkliga – om man får pengar från staten. Föreningen vill förvilda vargarna i Sveriges djurparker. För att klara det här krävs en inhägnad på en kvadratmil. Den skall byggas i någon älgrik trakt av mellansverige. I renskötsellandet är projektet omöjligt så länge man inte kan komma överens med samerna.

Det älgrika området i gränstrakterna kring Västmanland-Värmland-Dalarna, dvs vid Eskilsberget söder om Fredriksberg anses vara det idealiska området. Projektet skulle skapa nya arbetstillfällen i det krisdrabbade Fredriksberg, anser föreningen. Det behövs bl.a. ett kraftigt stängsel för att hålla 100 vargar inhägnade med drygt lika många älgar.

En grupp inom Svenska Naturskyddsföreningen har framlagt sin rapport ”Projekt Varg” som mynnar ut i en vädjan till statsmakterna om miljonstöd. För skattemedel skulle vargprojektgruppen skapa ett varghägn på en kvadratmil, där man stängde in övrigt vilt, befolkning och fritidsstugor med höga stängsel, och utsätta minst 100 vargar från våra djurparker i ett försök att återanpassa varg till den svenska naturen. Så länge man inte kan nå en överenskommelse med samerna är projektet otänkbart i renskötselland. Projektgruppen föreslår att inhägnaden ska göras i älgrik trakt i mellansverige.

Varghägnet där minst 100 vargar skulle släppas föreslår uppföras en kvadratmil i gränstrakterna Västmanland- Värmland- Dalarna dvs vid Eskilsberget en dryg mil söder om Fredriksberg.

Endast en varg anses finnas kvar i svenska fjällen och den delar vi stundtals med Norge. Svenska Naturskyddsföreningen har uppmärksammat vargsituationen och inom dokumentet ”Projekt Varg” som nu tillsänts regeringen har man redovisat sin ”till intet förpliktande varg-diskussion”. Dokumentet mynnar ut i ett projekt söder om Fredriksberg. Inom en inhägnad skulle skulle enligt förslaget 100 vargar sättas ut för att återanpassa sig från djurparksliv till naturen med jakt på klövdjur, främst älg.”

Anmärkning: Svenska Naturskyddsföreningens ”Rapport från Projekt VARG” lämnade tryckeriet i juni 1976, alltså någon vecka före tidningsartikeln.
… Läs mer

 

 

”Älgrikt område
DD har talat med professor Ingemar Ahlén, Uppsala. Han har deltagit in några av Naturskyddsföreningens vargdiskussioner och också fått ta del av ”Projekt Varg”.
– Svenska Naturskyddsföreningen får själva ansvara för vad man framlagt säger Ingemar Ahlén som första kommentar till ”Projekt Varg”.
Anmärkning: Professor Ingemar Ahlén ville tydligen av någon anledning inte vara medansvarig i ”Projekt Varg”!

 

I dokumentet finns beskrivet hur man ska gå till väga för att om möjligt i en framtid kunna återplantera vargar fritt i landet.

- Naturskyddsföreningen är idag ägare till vargarna i djurparkerna där man driver avel, säger professor Ingemar Ahlén. I dokumentet sägs att man på sikt bör tänka sig att få vargen vild igen.

Projektgruppen talar om ett staket hägn där vargarna under en övergångstid skulle lära sig leva vilt. Professor Ahlén berättar för DD om problem man stött på bland samerna som vägrar acceptera en återinplantering av varg. Frånsett naturreservaten i norr är fjällregionen otänkbar för ett vargprojekt. Syd- och Mellansverige har relativt många boskapsjordbruk och är därmed också olämpligt.

- Återstår ett område som är rikt på älg och som är glest befolkat, säger professor Åhlén. Vi har diskuterat områden från södra Härjedalen till Bergslagen.

Anmärkning: Något hägn blev aldrig en verklighet på Eskilsberget. Anledningen till detta var den kraftiga negativa reaktionen ifrån berörda. Kan det i smyg ha uppförts ett hägn (utplanteringshägn) på någon annan plats i stället???

Projektet möjligt
”Projekt Varg” ger inget färdigt förslag men har tillsänts regeringen med en vädjan om pengar till att få vargen återinförd vilt i Sverige. En inhägnad av en kvadratmil med högt stängsel som därtill måste grävas ner minst 1 meter i marken skulle bli ett miljonprojekt. 5 – 6 mil stängsel skulle gå åt och då kvarstår problem med vägar och sjöar med is på vintern.

- Ett hägn skulle bli ett lämpligt AMS-arbete och skapa sysselsättning, säger professor Ingemar Ahlén som inte har varit med att godkänna dokumentet.
– Den enda varg landet har innebär naturligtvis inget hopp om att vargstammen ska öka av sig själv. Ett varghägn är ändå inte något akut utan skulle kräva omsorgsfull planering, det finns ingen orsak att forcera så länge det finns avelsdjur i djurparkerna. -BOO ERICSSON-

image004(Bilden från tidningsurklipp av artikeln i DD 12 juli 1976)

 

 

Sagt om ”Projekt Varg”:
– En dålig rötmånadshistoria!

FREDRIKSBERG (DD).
DD har lyssnat till reaktionerna bland befolkningen om ”Projekt Varg”, och de är hätska. Hällefors Jaktskytteklubbs älgjaktsbas Yngve Nilsson, Säffle, tog beskedet om ”varghägn-förslaget” som en dålig rötmånadshistoria. Yngve Nilsson är själv sommartorpare i Gravendal, sydost om Fredriksberg, bruksby som hotas av varghägnet. Gäddsjöberget, Älvsjöhyttan, Pansartorp skulle om projektet kommer till stånd få varg inpå husknutarna.
– Det skulle vara intressant att ha lejon i Säfsnäs också, säger Yngve Nilsson ironiskt.”

image006(Bilden från tidningsurklipp av artikeln i DD 12 juli 1976)

 

I artikeln nämns inget om att Svenska Jägareförbundet var en aktiv partner i arbetet med att återinföra vargen i de svenska (och norska) skogarna. Återkommer med faktamaterial som styrker detta faktum.

Harry Fredriksson
Ansvarig utgivare

 

Comments are closed.