Kategorier

Arkiv

”Vargen” i Elverumsärendet är en hybrid

EirikProfessor Eirik Granqvist
(Foto Jörgen Albinsson)

 

U t l å t a n d e.

Jag har idag på basen av erhållna fotografier vilka ingår i veterinärrapporten kunnat göra en morfologisk undersökning av Elverum-vargen (Kadaver 2014-04-6299/v 122). Vargen är dock ingen varg utan en klar hybrid.Kroppen är relativt lång och djuret är lågbent vilket visar på att det har en betydande del varg i sig.


Färgsättningen är inte vargens utan till övervägande del Västsibirisk Laika. Detta kunde tyda på att den eventuellt är släkt med den svenska gula ”Riksvargen” som är ett totalt missfoster. En DNA-jämförelse kunde kanske bekräfta detta.


Djurets panna är välvd och nosen kort och grov = hund.

Öronen är långa och spetsiga = hund.
Svansen är lång och till formen en schäferaktig hundsvans, inte vargsvans.
Klorna ser på bilderna rätt ljusa ut. Vargens är svarta.

Denna morfologiska bedömning visar klart att djuret är en hybrid av det slag som enligt bl.a. Bernkonventionen bör avlägsnas omedelbart ur naturen när den påträffas. Det går inte att åtskilja rena vargar och hybrider via DNA eftersom arten är densamma och det rikliga, nuvarande jämförelsematerialet till sin huvudsak härstammar från hybrider som man oftast inte ens vet hur de såg ut. DNA från denna hybrid kan alltså inte användas vid bestämmande av renheten hos vargar eller hybrider. Via DNA kan man däremot väl bestämma släktskapen individer emellan. Saken är mycket enkel: Visar DNA att det är en varg men djurets utseende visar att det inte är det, då är det ingen varg! Att använda DNA av detta djur som jämförelse för att bestämma vargar är ett klart brott mot naturförvaltningen.

Det är mycket illa när dagens zoologer inte ens vet hur en varg ser ut! För dryga trettio år sedan höll jag föreläsningar i anatomi och morfologi på både finska och svenska vid Helsingfors Universitet samt vid Veterinärmedicinska Högskolan. Det syns åtminstone i Finland att jag inte mera gör det.

Bangkok den 6.7.2015

Eirik Granqvist
Pensionär
Inkallad specialist vid National Science Museum, Natural History i Bangkok, Thailand.
Tidigare chefskonservator vid Helsingfors Universitets Zoologiska Museum
Chef för naturhistoriska museer i Frankrike och Finland.
Utnämnd till Professor i Folkrepubliken Kina.

 

Red. kommentar: Under många år har Infocentrum.se framfört vikten av att alla DNA-prover och proverna som DNA-proverna är tagna ifrån görs tillgängliga för utomstående forskare! Det måste vara hög tid nu för att detta görs!

Här finns mer information om Prof. Eirik Granqvist … Läs mer

Comments are closed.