Kategorier

Arkiv

Knivmålet nu överlämnat till Europadomstolen

Bernt Lindqvist2 Bernt Lindqvist, ombud i knivmålet   Kniv 001_redigerad-1

Vincent Kvarnrud har blivit vilseförd av Sveriges regering och riksdag genom att de offentligt deklarerat en undantagsrätt från knivförbudet som inte återfinns i knivlagen (1988:254).
Göta hovrätt har dömt godtyckligt utan stöd i lag. Högsta domstolen har fastställt denna dom.
Inte någonstans i lagen eller dess förarbeten finns någon angivelse, eller ens någon antydan, om var en kniv får, eller inte får, förvaras i ett fordon. Det är uppenbart att Vincent Kvarnrud dömts till straff och förverkande av enskild egendom, utan att han har begått något brott som finns definierat i någon lag. Därmed har Vincent Kvarnrud utsatts för en eklatant kränkning av det rättsskydd som stadgas i Artikel 7, punkt 1, – ”Inget straff utan lag”.
… Läs mer                                          Nytt år, nya tag…  Förbundet Rättvis Jakt

Comments are closed.