Kategorier

Arkiv

Naturvårdsverket brister i hantering av offentliga handlingar

NVVvm

I februari 2016 tillskrevs Naturvårdsverket med en begäran om att få ta del av protokoll och övrig dokumentation från Jägareförbundets forskningskommitté. Christer Borg från Naturvårdsverket satt med i denna kommitté i tjänsten. Gjorda ansträngningar inom Naturvårdsverket att återfinna denna dokumentation uppges ha misslyckats. Jag har svårt att tro på sådan uppgift.

Det är skandal att offentliga handlingar ”försvinner”.

Protokollen från denna kommitté misstänks innehålla klarlägganden om hur det gick till när vargen återkom till våra skogar.

I kontakt med Justitiekanslern har framkommit att jag behöver ha ett beslut taget i Naturvårdsverket för att kunna överklaga till Kammarrätten. Begäran om sådant beslut har nu tillsänts Naturvårdsverket.
… Läs mer 

Allt tyder på att Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet mörkar forskning
… Läs mer

 

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

 

Comments are closed.