Kategorier

Arkiv

Svenska Naturskyddsföreningen förskönade verkligheten

Avelsarbetet med skandinavisk varg, som startades 1971 fortgår.”
Med den inledande meningen redogjorde Mart Marend för dagssituationen i ”Projekt VARG” året 1976.
IMG_redigerad-6

Det är anmärkningsvärt att Svenska Naturskyddsföreningen uttalade sig så bestämt om att vargen är ofarlig för människan.

Just nu, i december 2017, har det utlysts skyddsjakt på varg söder om Stockholm. Anledningen till skyddsjakten är en vargs oskygghet och besök vid skola. Det anses att det finns en risk för att vargen kan vara farlig för människan.

Så här skrev Mart Marend 1976:
Det är beklagligt att man fortfarande tror att vargen är farlig för människan – men än mer beklaglig är den syn på vargen som presenteras i vissa tidningar!

Genom SNF:s manipulerande av journalister kunde sedan Mart Marend skriva:
Glädjande nog har ändå några journalister i dagspressen uppmärksammat de senaste årens naturvårdsdebatt och efter kontakt med SNF skildrat vargens ofarlighet, ...

Det har nu gått mer än 40 år sedan Mart Marends rapport utgavs i Svenska Naturskyddsföreningens tidskrift.
Det har under den tiden inte hänt särskilt mycket vad gäller ”tyckande” i jämförelse med fakta.

Ingen vinner någonting på att försköna verkligheten!

IMG_0001_redigerad-2IMG_0002_redigerad-4

Harry Fredriksson, ansvarig utgivare

 

Comments are closed.