Kategorier

Arkiv

51 ombud röstar om jägarkårens heder

Solveig UmeåLogonFoto: Wikipedia

Lördag 19 maj 2021 är det dags!

Då röstar 51 ombud om styrelsen för Jägarnas Riksförbund skall få ansvarsfrihet eller inte.

 

Röstningen innefattar bland annat uteslutningen av en förbundsstyrelseledamot.

Röstningen innefattar också förbundsordförandens mycket klandervärda hundhållning. Under fyra års tid har hon och förbundsstyrelsen mörklagt minst 12 anmälningar. Hennes hundar har hittills förorsakat att två sällskapshundar och tio får är döda. Vem vet, det kanske också finns ett mörkertal?
… Läs mer

 

 

En viktig fråga för alla stämmoombud!

Eftersom Jägarnas Riksförbund har gjort sig känt för ”fulspel” så måste alla vara införstådda med att det kan hända igen.

Om det blir majoritetsbeslut för att bevilja ansvarsfrihet för styrelsen måste den som är av annan uppfattning reservera sig mot beslutet!

Den som inte reserverar sig accepterar inför hela svenska folket att Solveig Larssons hundhållning är acceptabel och att den som är ifrågasättande utesluts ur förbundet.

När stämmoprotokollet är justerat kommer listan på ombud att publiceras. Det kommer då också att framgå vilka ombuden är som reserverat sig.

Lycka till!

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

 

 

 

 

Comments are closed.