Kategorier

Arkiv

Solveig Larssons hundhållning under utredning

LST VästerbottenSolveig UmeåJRF loggo

Jägarnas Riksförbund avhöll sitt ordinarie årsmöte 19 juni 2021. Förbundsordföranden Solveig Larsson förklarade och försäkrade inför hela stämman att det inte finns något att oroa sig för beträffande hennes hundhållning. Ärendet är avslutat, intygade hon…!?

Detta påstående verkade orimligt med tanke på den korta tid som förflutit sedan senaste anmälan gjordes. Den anmälan gällde dödandet av en sällskapshund.

Eftersom Solveig Larsson tidigare ertappats med att fara fram med osanningar var det en självklarhet att kontrollera upp hennes påstående. Kontakt togs med Länsstyrelsen i Västerbotten. Svaret kom omedelbart. Alla ärenden beträffande Solveig Larssons hundhållning är öppna – inte avslutade! Återigen en lögn från Solveig Larsson! Denna gång rakt i ansiktet på årsstämmans alla beslutsfattande stämmoombud!

Hämtat ur handlingarna:

2017   En tacka dödad, sex tackor svårt skadade med lång läkprocess. Alla tackor dräktiga, av 14 förväntade lamm blev det 4.

2019   Hund attackeras och dödas.
2019   Alla sju attackerade får måste avlivas.
2019   En fårbesättning i Berg attackeras. Ett får dödat.
2019   Tre dräktiga tackor avlivas efter hundattack.

2021   Hund attackeras och dödas. Ägaren till den attackerade hunden får bitskador på händerna.

LST Västerbotten
LST vem som helst

 

I väntan på Länsstyrelsens beslut finns handlingarna i ärendet att tillgå för den som är intresserad:

1062-2020 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun.
1069-2020 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun.
1256-2020 Anmälan från allmänhet, hund, Vännäs kommun (översänt från Länsstyrelsen Norrbotten)

3258-2019 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun (översänt från Polismyndigheten)
3672-2021 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun (översänt från Polismyndigheten)
4092-2019 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun (översänt från Polismyndigheten)
4131-2019 Anmälan från allmänhet, hund Umeå kommun (översänt från Polismyndigheten)
4290-2021 Normal kontroll, risk, hund
5749-2021 Extra offentlig kontroll, uppföljning normal kontroll – kontrollrapport
8475-2019 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun
9026-2019 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå
9221-2019 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun
9970-2019 Anmälan från allmänhet,  hund, Umeå kommun
10994-2019 Anmälan från allmänhet, hund, Umeå kommun

 

Harry Fredriksson
ansvarig utgivare

 

Comments are closed.